Na de Huis aan huis krant

08 December 2010

Hallo, Deze middag een antwoord ontvangen van het stadsbestuur.

Niks nieuws maar we hebben toch een
antwoord gekregen.

Daarin staat dat in zitting van 17
november het advies van de stedelijke adviescommissie werd besproken en het
besluit is dat het Agentschap wegen en verkeer pas kan overgaan tot structurele
ingrepen als de Provinciale commissie verkeersveiligheid dat goedkeurd en de
zitting is gepland in december 2010-09-16 Ondertussen hebben ze enkele
aanpassingen gedaan die we kennen: snelheidsbeperking tot 70 km/uur. En er
werden gevaarsborden geplaatst ter hoogte van de inrit van het
Mariaziekenhuis.

Er zullen gemeenschapswachten worden
ingezet om de jonge kinderen te begeleiden bij de
oversteek.

Verder hebben ze onze brief
doorgespeeld naar Awv om langs de R33 de fietsoversteken te onderzoeken en
voorstellen dienaangaande voor te leggen aan de Provinciale commissie voor
verkeersveiligheid.

Het stadsbestuur is veel te laat
ingang geschoten. Ze hadden beter het voorzorgsprincipe gehanteerd hebben en vooraf
de prov. Commissie om advies gevraagd hebben.