Gemeenteraad van 3 juli 2023

07 Juli 2023

Gemeenteraad van 3 juli 2023

Rekenen met petten en zijsporen: over de jaarrekening en de toekomst van het treinverkeer van en naar Poperinge.

๐ŸŸข Groen Poperinge raadslid Hebben bemerkt dat er met de pet wordt gegooid naar de kosten aan De Kring, een project waar geen kostenplafond lijkt op te staan en een meervoud zal kosten van wat oorspronkelijk werd begroot, ten koste van budgetten die in verhouding 'peanuts' zijn voor mobiliteit, biodiversiteit, ondersteuning van de landbouw... en verschuivingen naar de toekomst, zoals bijvoorbeeld het fietspad Poperinge-Westouter waar al jaren sprake van is.
๐Ÿ“˜ Raadslid Gruwez (Bewust/OpenVLD) merkt op begrip te hebben voor de gevolgen van de corona- en energiecrisis, maar merkt toch drastische keuzes van het stadsbestuur op zoals eenmalige inkomsten halen uit de verkoop van patrimonium en het schrappen van de renovatie van de oude gemeenteschool in Proven dat diverse verenigingen huisvest. Net zoals ons raadslid stelt ze zich vragen bij het hoge budget dat momenteel richting De Kring stroomt.
๐Ÿ“™ Schepen Desmytter stelt gerust dat de financiรซn van de stad gezond zijn en het investeringsritme ook volgende legislatuur kan worden voortgezet. Hij spreekt liever niet van geschrapte investeringen en doelbewuste verschuivingen naar de toekomst, maar van "even on-hold zetten ten gevolge van gestegen prijzen en de complexiteit van sommige dossiers"...
๐Ÿ”ธ Schepen Vandromme verklaart de oplopende kosten aan De Kring met het maken van duurzame keuzes en aanpassingen naar toegankelijkheid toe. Dit zijn uiteraard zaken waar Groen volledig achter staat, maar dit zijn van in het begin gekende zaken, wat vooral aangeeft dat het budget aanvankelijk veel te laag werd ingeschreven.
๐ŸŸ  In zijn typische stijl pikt de burgemeester nog even in op het gooien met petten en op de terloops vermelde lijst van patrimonium dat te koop staat, waarop raadslid Gruwez terecht antwoordde dat dit naast de kwestie is.
๐Ÿ‘‰ Groen raadslid Hebben repliceert tot slot begrip te hebben voor het op de rem staan in onzekere tijden, maar merkt op dat er tegelijk vol op het gas wordt getrapt inzake De Kring waarvoor de deadline blijkbaar Mei 2024 is terwijl de ruwbouw momenteel nog niet afgerond is. Hierop kwam geen antwoord meer vanuit de meerderheid.
๐Ÿš† Verder ontwierp de meerderheid een motie over de dienstverlening van het treinverkeer van en naar Poperinge. Door werken aan het spoor valt de treinverbinding regelmatig weg, alsook worden vertragingen maar al te vaak 'opgelost' door treinen komende van Kortrijk niet verder te laten rijden dan Menen, Komen of Ieper, waardoor de reizende en pendelende Poperingnaar aangewezen is op een vervangbus of een latere treinverbinding om met veel vertraging thuis te geraken. Het is niet omdat Poperinge dunner bevolkt is en aan een uithoek van het land ligt dat de dienstverlening daarom slechter mag zijn. Er wordt geopperd om een tweede spoor aan te leggen zodat vertraagde treinen kunnen doorrijden tot Poperinge zonder de verdere dienstregeling te laten ontsporen, alsook een minimale dienstverlening te kunnen aanbieden tijdens werken.
โ™ฟ Na tussenkomst door Groen alsook Bewust wordt hieraan toegevoegd dat de reeds jarenlang gevraagde verhoging van de perrons noodzakelijk is om de drempel tot de trein voor minder mobiele mensen letterlijk te verlagen. Er wordt ook gevraagd om bij de vernieuwing van de stationsomgeving gratis parkeergelegenheid te blijven aanbieden.