Gemeenteraad van 24 april 2023

28 April 2023

Gemeenteraad van 24 april 2023

"Geen exacte wetenschap" over de Stadskrant, fietsstraten, werken in de Diepemeers en Sint-Bertinusstraat, sluikstort, kinderopvang...

📰 Groen raadslid Hebben merkte op dat de stadskrant tegenwoordig bij veel mensen pas de 3de of 4de dag van de maand in de bus valt. Bijvoorbeeld het nieuws dat 'big bags' en landbouwfolies werden ingezameld van 1 tot 3 maart werd daardoor door enkele landbouwers gemist.
👉Schepen Verbeke licht toe dat veranderingen bij BPost aan de grond liggen van de tragere verdeling. In de UiT-kalender worden daarom de eerste dagen van de volgende maand opgenomen. Ander nieuws wordt ook verspreid via email-nieuwsbrieven. Uit de studie van Thomas More kwam dat de stad verder moet inzetten op het bekender maken van deze nieuwsbrieven, bovenop de stadskrant.
🚧 De Diepemeers en Sint-Bertinusstraat zullen worden heraangelegd.
Raadslid Hebben merkt op dat er voor de fietsers hier enkel een fietssuggestiestrook wordt voorzien, en stelt de vraag of er voldoende voorzieningen worden getroffen qua overstromingsveiligheid.
👉Burgemeester Dejaegher stelt dat de laatste zware overstroming dateert van 2007. Dessedert zijn er 3 bufferbekkens aangelegd, welke er tot nu toe geholpen hebben om zware overstromingsschade te voorkomen, al is het geen exacte wetenschap of dit in de toekomst zo zal blijven.
Binnen de bebouwde kom wordt gekozen voor gemengd verkeer, zonder aparte fietspaden, waar ook geen plaats voor is. De burgervader verwijst naar het wandelpad (de Molenwegel) als veilig alternatief voor de zwakke weggebruiker, zonder omweg en zelfs gemakkelijker qua steilheid.
💚Raadslid Hebben repliceert dat het een goed idee zou zijn om fietsers naar dit wandelpad te leiden door middel van bewegwijzering.
🚲 Het proefproject van de fietserszone loopt nu ongeveer een half jaar. Raadslid Hebben vraagt of er intussen overgegaan is van sensibilisering naar handhaving rond het inhaalverbod. Schepen Verbeke haalt aan dat er zeer binnenkort een evaluatietraject wordt opgestart, maar dat het er op lijkt dat de fietserszone inmiddels goed ingeburgerd raakt en het inhaalverbod steeds minder overtreden wordt. Er wordt hierop intussen gehandhaafd afhankelijk van de prioriteiten van de politiediensten.
🚔 Raadslid Hebben wijst er op dat het begrijpelijk is dat de politie nog heel wat ander werk heeft, maar het niet de bedoeling kan zijn dat er alleen op kalme momenten wordt gecontroleerd en niet bijvoorbeeld rond het begin en einde van de schooldagen.
🚯 Raadslid Hebben meldt verder dat 'Mooimakers' een mooie actie is, maar spreekt de vrees uit dat dit het sluikstorten zou bevorderen met het excuus "het wordt toch opgekuist". Verder zorgen onderandere blikjes in de grachten er voor dat deze bij het uitgraven in de winterperiode op de akkers terecht komen, waardoor de boeren met het afval zitten.
👉Schepen Notebaert meldt dat er in de laatste 5 jaar ongeveer 250 boetes zijn uitgeschreven voor sluikstorten, maar haalt aan dat het op heterdaad betrappen zeer moeilijk is en camera's inzetten de nodige affichering vereist waardoor de sluikstorters zich gewoon verplaatsen.
⚠️ Andere hoogtepunten:
- De speelzone 'Halte' Reningelst krijgt een nieuwe arena.
- In de Priesterstraat en Vlamingstraat worden de parkeerstroken herzien om plaats te garanderen voor maneuvrerend groot vervoer en voldoende kortparkeerplaats te voorzien voor de geldautomaat.
- In de samenvatting van het vernieuwde parkeerreglement leek het er op dat mensen met een beperking met hun parkeerkaart in de 'handelszone' toch zouden moeten betalen om te parkeren. Schepen Verbeke stelde gerust dat dit niet het geval is.
- OpenVLD raadslid Bonduelle stelt zich vragen bij het boetesysteem in de buitenschoolse kinderopvang. Toen dit boetesysteem destijds werd ingevoerd zei de meerderheid "mensen spreken mensen", maar naar verluid zou het begrip toch tegenvallen. Bonduelle pleit voor een eerste waarschuwing in plaats van meteen te beboeten. Ook het inschrijvingssysteem zou nog problematisch zijn. Schepen Vandromme stelt dat het boetesysteem noodzakelijk is om de buitenschoolse kinderopvang optimaal te benutten, zeker in deze tijden van hoge werkdruk en tekorten. Het zou zelfs nog eerder onvoldoende stimuleren om afwezigheden tijdig te melden en te wettigen