Gemeenteraad van 5 juni 2023

09 Juni 2023

Gemeenteraad van 5 juni 2023

"Een langgerekte geeuw van 49 minuten" over Lyssenthoek, publiek zwemwater, horecaterrassen, toekomst parochiekerken...

👉 Bijna elk agendapunt van de vergadering werd gestemd nog voor de woorden van de voorzitter van de vergadering koud waren. Het leek wel alsof de gemeenteraadsleden al naar hun vakantie snakten. Het feit dat het merendeel van de agendapunten over ‘goedkeuring agenda algemene vergadering' en 'vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger/plaatsvervanger’ van één of andere vereniging handelden droeg waarschijnlijk in niet geringe mate bij aan deze rotvaart van vergaderen.
Enkele vragen ter verduidelijking (verkoop restgrond nabij ’t Appelgoedje) of toelichting (Verkaveling Eekhoute) vormden de schaarse uitzondering.
💚 Ons raadslid liet zich ook niet onbetuigd met vragen over het bezoekerscentrum Lyssenthoek en het ‘publiek zwemwater’.
👉 De antwoorden van schepen Verbeke ‘zo’n kans mogen we niet laten liggen’ en ‘we zitten op schema’ (Lyssenthoek) en de burgemeester ‘weinig mogelijkheden voor publiek zwemwater’ evenals ‘de vervuiling vanuit Frankrijk kunnen we niet controleren’ klonken niet echt overtuigend.
Merken we verder nog op dat een vraag van Bewust (OpenVLD) over de verlenging van de uitzonderingsregels voor horecaterrassen op een njet botste vanwege de inname van parkeerplaatsen: Koning Auto op z’n best.
Oh ja, Johan Lefever (Bewust) deed ook zijn duit in het zakje met een vraag over de oprichting van het nieuwe platform: ‘Platform Toekomst Parochiekerken’