Marleen op de toost

24 Mei 2012

We laten U meelezen. Dit is de tekst die door Marleen Rubben werd gebracht op 12 05 2012. Goeimiddag iedereen bedankt dat jullie op onze uitnodiging zijn ingegaan. Vandaag 12

mei is een heel bijzondere dag voor OWW en 15u30 een heel speciaal moment. Op dit ogenblik toosten alle wereldwinkels overal ter wereld op een duurzame
toekomst
. We doen
dit met een Braziliaanse coctail Duradouro dit is Portugees voor
Duurzaamheid, gepresenteerd in een speciaal voor deze dag ontworpen
recyclage beker.

Alles
staat in het teken van Brazilië en omdat we vandaag onze sappen
partner COOPEALNOR uit Brazilië in de kijker te zetten. Om aan de
ft voorwaarden te voldoen werd in2008 de coöperatieve Coopealnor
opgericht . Zo krijgen
de boeren een stabiel inkomen dat de productiekosten dekt, terwijl de
internationale prijs van sinaasappelsap sterk schommelt. Bovendien
wordt het verschil tussen de marktprijs en de ftprijs voor 50%
verdeeld onder de boeren en de andere 50% wordt als sinaasappeltje
tegen de dorst gebruikt.

Er moet
aan teeltafwisseling gedaan worden, zodat ze ook kweken voor de
lokale markt
. De leden
verkopen naast sinaasappelen ook nog maniok, kokosnoten, bonen en
maïs .

Ecologische
principes worden geleidelijk aan geïntegreerd
in de teelt van hun
producten. Doordat ze
geen kunstmatige meststoffen gebruiken is de productiekost minder
maar vraagt het meer handwerk. 

Op sociaal
vlak zorgt de fairtrade premie voor de sociale versterking van de
lokale gemeenschap.

Coopealnor
besliste om de ftpremie te gebruiken voor een verwerkingslijn voor
gepasturiseerde sappen voor de lokale markt. Er werd
een project opgezet voor levering van fruitsappen aan scholen en
hospitalen in de regio. Daar de
Braziliaanse staat sinds kort scholen verplicht om minstens 30% van
hun voedingswaren aan te kopen bij kleine producenten kan de
coöperatieve daar ook een graantje van meepikken.  Nogmaals
Brazilië omdat van 20 tot 22 juni een nieuwe VN conferentie in RIO
Rio +20 doorgaat. De
afspraken van 20 jaar geleden over duurzame ontwikkeling bleven
meestal een dode letter. Nu met de
opeenvolging van crissisen stoten we echt op de grensen van onze
planeet.

Volgens
een recent rapport hebben we al 3 riskante limieten van ons
ecosysteem overschreden de biodiversiteit, het klimaat en de
stikstof cyclus
zijn al ernstig verstoord. Daarom zal
de focus van de conferentie liggen op groene economie:dwz een
efficiënt gebruik van grondstoffen bij eenzelfde groeipercentage.We
gebruiken onze natuurlijke hulpbronnen nu al sneller op dan dat deze
zich kunnen herstellen. Bovendien
wil men de armoede aanpakken: we kunnen niet aanvaarden dat er meer
dan 1 miljard mensen honger lijden, zelfs boeren die
voedselproduceren. Er moet
absoluut politieke wil zijn met meetbare doelstellingen om deze
duurzame ontwikkeling door te drukken. Oxfam wil
met haar campagne, GROEI. Voedsel, leven, aarde aan de beleidsmakers
vragen om van Rio +20 een echt keerpunt te maken en volgende eisen
mee te nemen naar Brazilië:

-Investeer
opnieuw in kleinschalige familiale landbouw. - -eerlijke
CO2 heffing op de hoge en stijgende uitstoot van de internationale
scheepvaart en luchtvaart. -  zet in
op hernieuwbare energie en energie- efficientie.en betaalbare energie
voor de armsten. - -Naast het
bnp als indicator voor economische vooruitgang, laat ook de
vooruitgang in de sociale en ecologische dimensie meetellen in de
prestatie van een land.

Meer kun
je lezen in de JOHAN, het vernieuwde tijdschrift van OWW.

PLAATSELIJK

Op
gemeentelijk vlak hebben we in 2009 de titel van FT gemeente behaald. De stad,
winkels ,horeca, verenigingen promoten en gebruiken ft. Dit onder
voortdurende impuls van de werkgroep FT gemeente. Deze titel
moet ieder jaar opnieuw verdiend worden.

Vooral
het zesde criteria duurzaamheid is doorslaggevend voor het behoud
van deze titel. Dit thema
kadert eveneens in het thema van deze dag toosten op een duurzame
toekomst. Zopas
vernamen we nog dat het Europees Hof Fairtrade toelaat in openbare
aanbestedingen
. Een nieuw
aspect dat de werkgroep ft gemeente kan onderzoeken. 

IEDER VAN ONS

Wat kunnen
wij doen in ons gezin, onze vriendenkring, straat gemeente om mee te
werken aan een duurzame toekomst. Koop
lokaal producten, de boer wordt er beter van, je kent de landbouwer . Eet
seizoensgebonden groenten en fruit. Zo kunnen
we het aantal kms en de co2 uitstoot doen dalen.  Koop
fairtrade en stimuleer de vereniging waar lid van bent om dit ook te
doen. Dan weet
je dat de mensen in het zuiden er een eerlijk loon voor krijgen en
dat ze in menswaardige omstandigheden kunnen leven. Hun
kinderen onderwijs en goede geneeskundige zorgen krijgen. Wordt
vrijwilliger in de oww. Er zijn
verschillende taken te doen binnen de werking van de oww. Je kunt
verkoper zijn, helpen bij de bestellingen doen, de leveringen
opbergen, onderhoud van winkel en omgeving, de boekjes ronddragen
enz..

Op deze
dag kun je het logo van OXFAM helpen vervolledigen door een
persoonlijke wens voor de toekomst op een postit te schrijven.  Een mix
van al deze tips zal zeker een duurzame coctail opleveren zodat elke
bewoner van onze aarde op economisch, ecologisch en sociaal vlak een
duurzame toekomst zal tegemoet gaan.  We nemen
onze beker , kijken mekaar diep in de ogen en toosten op de
toekomst.. PROOST.