Inventief Rekenen

12 Februari 2010

Er is bij ons een duidelijke misnoegdheid omtrent de manier waarop de pers met de ingestuurde tekst rond de markt is omgegaan 1° Het hoofdaccent: Openbaar vervoer werd niet in het licht gesteld zoals het in de inzending werd onderlijnd. De rekenmachien van de schepen is duidelijk nog niet hersteld. Kost het openbaar vervoer zoveel aan de stad? 2° Het rekensommetje en de titel van het artikel geven duidelijk de antipathie weer waarmee de visie ontkracht werd. Door daaraan de naam te verbinden van Marleen Rubben is de reporter niet onpartijdig gebleken.

3° Groen! Poperinge is niet gecontacteerd omtrent de maanier waarop hun artikel werd gemixt met de misleidende tendens die er werd ingelegd.