gemeenteraad september 2021

30 September 2021

gemeenteraad september 2021

Nil novi… Niets nieuws onder de zon. De vormgeving heeft weinig transitie. De vragen werden als gebruikelijk met de caricaturale vertekening op specifieke gevoeligheden gefilterd. Moeten we leren mee leven …

Johan rapporteert: Ik begon mijn tussenkomst bij agendapunt 2: Landschapspark Westhoek met de zin: “Het Westhoekdossier m.b.t. de Vlaamse Oproep Landschapsparken bakent een gebied af van wat ons rest aan landschappelijk erfgoed, natuur, open ruimte...” . Want wij hebben volgens de huidige normen nog een mooi landschap, maar het is vrij mager vergeleken bij wat het was in de jaren 50-60 d.w.z. juist na plan Mansholt. Maar door het gebruik van het woord rest voelde de burgemeester zich gestoken door een wesp en verweet me op een controverse uit te zijn.

Een gelukkig toeval wil dat na mij de liberale fractie de vraag stelde of de landbouw onder het landschapspark nog wel toekomst zou hebben. En toen kwam de burgemeester zelf heel controversieel uit de hoek door te stellen dat men aan de landbouw niet mocht raken want punt a: ons landschap heeft zijn vorm te danken aan de landbouw (pardon ons landschap is mede bepaald door de kleinschalige familiale landbouw) en dat men daar (bedoeld de industriële landbouw) niet aan raken mocht of hij zou de stekker uittrekken. Zo verweet de pot de pan….

 

De tweede tussenkomst betrof agendapunt 4: Lokaal Energie- en Klimaatpact:

Daar vroeg ik bij werf 1: Laten we een boom opzetten: meer uitleg bij: 1 boom extra per Vlaming tegen 2030, meer bepaald wat men verstond onder het woord “extra”. Schepen Desmytter meende de vraag te ridiculiseren door te stellen dat men de bomen niet zou tellen en dat er trouwens belangrijker punten waren en dat men reeds veel meer had gedaan, enz… Enfin, een hele litanie naast de eigenlijke vraag. Poperinge op z’n best.

De andere punten van de gmeenteraad interesseren ons uiteraard ook. 

We hebben we met Sonja niet al te veel problemen. Voor zover het Poperingse dialect – ook daar “de gustibus” – van de ondergang wordt gered. Daar zijn we wel met Johan akkoord.

Maar wat de burgervader met slakken tegen heeft vinden we toch wel eerder voorbarig.