Gemeenteraad september 2020

04 September 2020

Gemeenteraad september 2020

Terug naar gewone normaal - geruisloos - Ah! Misschien omdat Alex was verhinderd.

Een uur en 10 minuten duurde deze zitting. Terug naar het nieuwe normaal. Minimum aan vragen.

Als burger hebben we het vermoeden dat dossiers gaan lezen minder gebeurt. Erg druk is deze praktijk ook nooit geweest.

Nu je ook het stemgedrag niet kunt volgen en het ook niet terugvindt op het audioverslag is de vaststelling van de betrokkenheid en de grote van de consensus begraven.

De relance van die kant van de burgerzin wordt door de lochdown niet bevorderd.

Open VLDraasleden waren de wakkere burgers en hadden wat bezorgdheden rond de relance en konden de antwoorden van de burgemeester best verteren. Redelijkheid passeert overal en dus in de gemeenteraad best ook. Op een bepaalde uitdrukking omtrent partijgrenzen kon de burgemeester niet volgen. Het is ook uitzonderlijk dat voorstellen van de oppositie met zo weinig punten en kommas aangenomen worden en daar wou raadslid Lefever terecht een punt van maken in verband met het ereburgerschap. Trouwens ook dat ereburgerschap is terecht.

Het antwoord op vraag omtrent het kerkenplan vinden we - excuses voor de Bijbelse termen - kruimels voor de honden. Er is inderdaad her en der getafeld (figuurlijk bedoeld). Deze participatieclusters hebben o.i. geen dwarsverbindingen genoeg en gebeuren elitair. Omtrent het erfgoed dat ermee gemoeid is vrijwel geen down top brede consultatie en inspraak in de drie vermelde sites. We vonden de vraag best niet voorbarig. We willen redelijk blijven en vragen om inventarisatie, conserveren en digitaliseren en al de bestaande aandachtspunten als kerkplannen open communiceren en opvolgen. Redelijk – dus op tijd beginnen!