Gemeenteraad september 2019

04 Oktober 2019

Gemeenteraad september 2019

Gemeenteraad van 30/09/2019 - Het beloofde een korte gemeenteraad te worden met oorspronkelijk slechts 7 agendapunten.  

Dan maar snel op het laatste nippertje 2 agendapunten bijgevoegd, zullen ze gedacht hebben in het schepencollege en met de 3 agendapunten van de 3 nog actieve oppositiepartijen kwamen zo toch op 12 agendapunten, goed voor anderhalf uur eenrichtingsparool.

Open VLD had bij het 5de agendapunt over werken in Reningelst, een plannetje mee om aan te tonen dat het geplande bufferbekken op de verkeerde plaats komt, wat de burgemeester ertoe aanzette om te stellen dat hij verbaasd was dat de aanbrenger niet op de hoogte is van hoe waterstromen werken. Van hoog naar laag zeker?

Het Efro project voor de vermindering van CO2, waar Poperinge op wil intekenen met de aanpak van de stationsbuurt, deed wat deining ontstaan, toen Groen vroeg naar het Klimaatplan, goedgekeurd door de gemeenteraad, absolute voorwaarde voor Europa om dergelijk project te subsidiëren. Het antwoord dat dit plan vervat zit in het gezamenlijke burgemeestersconvenant met Ieper, laat ons achter met de nodige twijfels of dit wel voldoende is om het project binnen te halen. Er moet voor Groen in ieder geval een klimaatplan op tafel komen. De burgemeester gelooft niet dat dit project zal binnengehaald worden omdat er al een groots opgezet project werd ingediend die bijna het volledig subsidiebedrag zal opslokken. Maar men zal hem niet kunnen verwijten dat hij niet heeft geprobeerd. En meteen hebben we hoop op een onderbouwd klimaatplan.

De afschaffing door Infrabel van de spooroverweg op de Sint Jansstraat, waar het bestuur eerst gunstig advies voorstelde, werd ongunstig geamendeerd door hetzelfde bestuur, door protest van bewoners en vooral van boeren die een verkorte weg voor hun tractoren willen behouden. Ze zullen wel moeten leren om tussen de paaltjes te rijden. Infrabel is het beu om telkens de brokken te herstellen aangericht door ‘onbekenden’ . Uit de uitleg van de burgemeester begrijpen we dat Poperinge nu toch een ongunstig advies geeft, maar dat Infrabel toch kan sluiten als ze dat wil. Het spoor is haar grondgebied. De straat is van Poperinge. Begrijpe wie kan. Het weze duidelijk. We duimen voor het Openbaar vervoer in het licht van het klimaatplan als het om waarden gaat.

Het punt van Open VLD die het had het over de zebrapaden die moesten geschilderd worden en de behandeling van een aanvraag voor een nieuw zebrapad daterend van augustus vorig jaar, toont pijnlijk het tekort aan van personeel voor de dienst Mobiliteit en de werking van de Mobiliteitsraad . Afwachten wat het meerjarenplan hiermee zal doen, vermits de bevolking al duidelijk maakte dat Mobiliteit een hoofdbekommernis is. Mevrouw de schepen Chapelle verraste sommigen iedereen met de verkeersregels die worden toegepast in de zone 30. Geen zebrapaden meer nodig. Iedereen steekt over waar het hem uitkomt. Automobilisten worden geacht hoffelijk te zijn en te stoppen. Wie durft de proef op de som te nemen?

Alex Colpaert werd ook verrast door het antwoord van schepen Brian Vanderhaeghe. Discussie over de minimum afmeting van de doorgang op voetpaden was de dribbelpas waarmee aanleiding om de onbetrouwbaarheid van gegevens van het internet naar boven kwam aan te voeren. Groen dacht wel dat Inter Vlaanderen dé autoriteit is die streeft naar een toegankelijke omgeving voor rolstoelgebruikers. Schepen Vanderhaeghe zocht en vond een publicatie waarbij de minimale afmetingen perfect pasten om de lichtpaal in het voetpad van de Kriekstraat in Reningelst te laten waar ze is, op de stoep dus. Rolstoelgebruikers kunnen ter hoogte van de paal van de stoep afrijden op de rijbaan vermits er bijna toch geen auto’s daar parkeren, stond in de notulen van het schepencollege te lezen. Minimum minimorum is voor Groen niet de norm bij het vernieuwen van straatinfrastructuur.

Groen kiest inderdaad voluit voor een klimaatsuperioriteit. Daarom hadden we het in de vragen ook over de autoloze zondag. De auto(s)luwe zondag is een maat voor niets. Waarom kan het verkeer niet geregeld worden op de lekker westhoek zondag zoals op de Cyrusfeesten. Groen kiest voor een ambitieus klimaatplan. Groen wil gedurfde signalen en ondubbelzinnig kiezen voor Openbaar vervoer en milieuvriendelijke aanleg van Openbaar domein aan het station en op het vroonhof.

Voor de voorzitter is de formele kwantiteit van de verbale interventies hoofdzaak zodat het wederwoord iedere discussie in de kiem werd gesmoord en voortijdig wordt afgeblokt. Dura lex sed lex, Alex.