Gemeenteraad september 2018

24 September 2018

Gemeenteraad september 2018

Met God op de achterbank vlogen de punten van de kerkfabrieken er door. Wat er in en met die kerken gebeurt is blijkbaar geen hot item ter zitting.

Met de gevleugelde zin verwijst de burgemeester naar de relativiteit der dingen, jammer maar helaas.

De helaaasheid der dingen baart enkele klassieke antwoorden. Uiteraard: Wie kan al die dossiers volgen. Het staat er allemaal in.  Maar daarom kan niet ieder gemeenteraadslid alles gelezen hebben. Soms hebben we de INDRUK dat niet één alles heeft gelezen.  Vragen zijn er om toelichting te krijgen. Zo is het in de beste omstandigheden.

Hoe legt men de rekeningen het aan de bevolking uit? Het zou aan een 12 jarige moeten kunnen. Een 12 jarige moet het soms een paar keer horen en dat is voor de materie van de financiën ook voor een volwassene zeker waar. We hebben via raadslid Costenobel ook de aanklacht over het schrijnend gebrek aan bevraging door de raadsleden  publiek gehoord in het onmondig.

In het licht van de verkiezingen vonden we in de woorden van schepen Ben Desmytter de herhaling die verwees naar de mindere inkomsten (lagere lonen en lagere belastingen). Een verwijzing naar de nationale politieke keuzes. Maar het verslag mag ook nu niet onmiddellijk naar de navolgende verkiezingen verwijzen. Al is hier ook de relativiteit der dingen in te roepen.

Relativiteit en perceptie maakten van de zitting de arena met een tros vragen op het einde. Vragen die duidelijk wilden bewijzen hoe actief sommige raadsleden wel zijn.

Ook de meerderheid stelde bij monde van het landbouwbelang de nuttige vraag naar het gebruik van het water in het industriepark Sappenleen. Uiteraard hangt alles af van de bruikbaarheid. De opportuniteit wordt toegejuicht.

Hoe groen het rond die ovonde aan Callicanes zal zijn dat vonden we in de nota’s niet direct terug. Hopelijk minstens evenveel als nu, al is daar heel wat beton creatief te weren. Of de Diepenmeers en de Sint Bertinusstraat met een fietsvriendelijke en groene visie werd gepresenteerd aan het studiebureau is blijkbaar niet iets waar de raad van wakker ligt.

Het leeuwenaandeel werd de tros vragen. Reningelst lijkt bekommerd om de snelheid die een gevaar betekent voor de schoolgaande jeudg en raadslid Lefever vraagt om effectieve bereikbaarheid bij problemen met de werken. De burgemeester wijst op de vertegenwoordiging van het bewonersplatform. De technische dienst zorgt voor de gevaarlijke buffer in de Switch Road. De relativiteit der dingen wordt aangewend om de vraag te relativeren. De vaart is al ook niet afgeschermd.

Het pleintje in Haringe is privaat domein.E3r wordt gezocht voor speelruimte voor de kinderen belooft schepen Desmytter.

Het wegdek in de Kruisbooglaan wordt eerlang met signalisatie verbeterd.

Schepen Marchand verduidelijk de timing rond het aanpassen van de website van de stad. Raadslid Lapanne krijgt bevestiging van de medewerking van de stad aan het fiets karavaan evenement

 

foto header: volkstuintjes met Marleen Rubben