Gemeenteraad oktober 2021

01 November 2021

Gemeenteraad oktober 2021

75 mininuten

Vijf en zeventig minuten mogelijkheid tot inspraak rond de begroting van alle kerkgebouwen met aanverwante cultusdiensten en religieus erfgoed. Naast de inertie die men zou kunnen zien in het globaal ja-geprevel is er inderdaad nog het historisch Napoleon restant dat inspraak relatief moeilijk maakt.

 

Wat het Weeuwhof betreft, zijn we op de goeie weg dat zeggen ook de collegae in ons kwart-rond. Visie blijkt voor dit punt ook een dynamische connotatie te hebben: “we zullen zien”. Wij blijven bij het verlangen dat we als gemeenteraadsleden mogen en kunnen vragen stellen, wat de visie is waarmee er wordt gestart. En dat is goed.

 

Dat er in functie van de raden en de socio-culturele verenigingen (sport, jeugd, cultuur) een goede balans uitgewerkt wordt, daar kan niemand tegen zijn. Dat kwaliteit beloond wordt: dat is prima. Bij cultuur denken we aan infotainment en niet aan louter entertainment.

We merken wel dat de inspraak down-top soms stappen overslaat. We negeren niet de handicap van de Corona, maar hadden met het oog op de representativiteit van de raden en de betrokkenheid van de basis de suggestie: er zou misschien kunnen gezocht worden naar basis-responsabilisering waardoor de down-top inspraak boven geraakt. Concreet denken we dat dan mobiliteitsraad, milieuraad, bibliotheekcommissie en de beheerders van de gemeenschapslokalen van onderuit hun noodzakelijke bijeenkomsten claimen.

 

We waren ook blij vroeger aangebrachte modernisering van begraven, vb. natuurbegraafplaatsen, te horen naklinken bij monde van schepen Desmytter.

Het buurtsalon en de Hub in samenwerking met De Lovie is een pluim van het oude open-stadsimago van Poperinge. Of het nu Buurt-Bres zal genoemd worden dat zien we nog. In elk geval: we duimen ervoor dat de oude titel “stad zonder muren” toegevoegd wordt aan “het goede leven”. En dat dit ook in de inclusie niet alleen beperkt blijft bij de bierbrouwerij en de buurtsalons, maar inderdaad de oude glorie van erfgoed (Weeuwhof, Recolletenklooster, Gasthuis, Vroonhof) een stad brengt die vanuit de basis-inbreng van iedereen "het goede leven" als maar in zijn eigenheid (identiteit), warm en zorgzaam, betrokken in gemeenschapszin respecteert.