Gemeenteraad oktober 2020

06 Oktober 2020

Gemeenteraad oktober 2020

Klassieke gemeenteraad met de gebruikelijke opmerkingen waar je geen glazen bol voor nodig hebt. Een unanieme vraag van de oppositie doet “de wenkbrauwen fronsen”.

Ook in het antwoordpatroon is geen trendbreuk te zien. Of toch de meerderheid klept ook een klokje. Schepen Vanlerberghe applaudisseert voor de ook door de oppositie toegegeven goede poging tot ideeën verzamelen en de focus bevraging. Raadslid Lefever heeft zelf een realistisch idee over de participatie in de raden en pleit terecht voor grondige participatie en informatie voor de raadsleden. Hij wordt terecht gecorrigeerd vanuit schepen Vandromme die de vrijwilliger wil honoreren. Dat was echter het punt niet waar het raadslid voor opkwam. De oppositie was hierin op één lijn. Uitstel werd gevraagd vanuit enerzijds het gebrek aan grondige aanbreng in het raadsleden convent commissie. Vanuit groen ging het om grondige meting van de voetafdruk die zeker niet grondig was doorgepraat.

Wat populisme is werd raak gedefinieerd door ons raadslid. Alex vroeg wat er aan stemmenwinst is met de vraag naar het autoverkeer in de Ieperstraat. Er is nooit gesteld dat groen een glazen bol heeft. De burgemeester durft wel een ode aan koning auto aan (nog vijfentwintig dertig jaar). Hij bezweert de groene keuze met terminologische argument dat het om een masterplan (notabene 2.0) gaat. Hier heeft ons raadslid de repliek op: dan is er toch nog ruimte om eens grondig na te denken over het implementeren van het toekomstig burgemeestersconvenant bv. Door even in te gaan op de circulaire economie.

Niemand heeft de inspraak die er al is gebeurd geminimaliseerd. De grondige mogelijkheid tot betrokkenheid van de raadsleden die nu vroegen om op niveau mee te mogen denken en spreken herleiden tot een simpel NEEN is misschien een beetje teveel gemodelleerd naar een debat als voor de Amerikaanse verkiezingen.

Om toch nog eens op de adviesraden terug te keren. We zijn zeker dat in bepaalde adviesraden deze consultatie Coronagewijs verliep met alle doorstromingsperikelen incluis. In al die raden en participatie gaat het meestal wel over vrijwilligers maar er is zeker ook sturing en soms zijn vrijwilligers van impact afgehouden en geweerd.

Het archiefwerk is positief te evalueren. Er is voldoende aandacht voor de dynamische aangroei van het depositum en het archief-technisch omgaan met de documenten. We hebben wel onze vragen over de inspraak van de bezoeker en de stilstand in de geschiedschrijving.

Onze stad is actief bekommerd om de relance en dat is toe te juichen. We hebben wel de bedenking dat het accent op consumeren voor ons niet het nieuwe normaal is. We zijn niet blind en zagen onlangs toch een solidaire touch via het OCMW. Als Fair Trade gemeente mocht hopelijk ook onze vermelding van de wereldwinkel. Corona treft heel de wereld en de kranten vermelden de vooruitgang van de armoede.