Gemeenteraad november 2019

27 November 2019

Gemeenteraad november 2019

Veel agendapunten rond intercommunales waar vlot over werd gegaan. Groen had lof voor het crematorium Psilon uit Kortrijk...

Veel agendapunten rond intercommunales waar vlot over werd gegaan. Groen had lof voor het crematorium Psilon uit Kortrijk, dat vooral inzet op maatregelen om de CO2 uitstoot zo miniem mogelijk te maken, met onder andere als eerste in België te investeren in het Denox-rookgaszuiveringssysteem. Groen evenals Open VLD vragen naar een urnenbos, waarin biologisch afbreekbare urnen kunnen geplaatst worden. De schepen Desmytter zat samen met het agentschap Natuur en Bos om na te gaan of dit ook voor Poperinge kan. Wordt vervolgt.

Bij het agendapunt over Gaselwest stelde Alex scherp hoe groot en onrechtvaardig het verschil tussen het noorden en het zuiden van Vlaanderen bedraagt voor de distributie van het gas. De burgemeester meent dat de gemeente niet het niveau is waarop dit zou kunnen worden aangepakt. Hij speelt de zwarte piet door aan het Vlaams parlement en de Vreg. Het antwoord daarop is dat wij in de gemeenteraad de agenda moeten behandelen en dat in een algemene vergadering een amendement of opmerking de trigger kan zijn om hierin verandering te brengen. Er zijn tenslotte toch 40 Westvlaamse gemeenten en 13 Oostvlaamse aangesloten bij Gaselwest met het duurste tarief van Vlaanderen, die bij die regularisering baat zouden hebben. Als niemand iets zegt blijft alles bij het oude, is blijkbaar een adagio en het probleem wordt zoals steeds geminimaliseerd. De burger zal het dan maar blijven betalen, zeker. Groen heeft dit agendapunt dan ook niet goedgekeurd.

In het dossier van de openbare verlichting dat gedeeltelijk wordt gedoofd en de ombouw naar LED-lampen stelt Groen dat er eindelijk werk wordt gemaakt van iets dat al jaren geleden door haar werd aangebracht. Het is een goed begin, maar kan beter, vooral naar ‘slimme verlichting’ toe. De schepen Desmytter geeft toe dat een adequate communicatie naar de bevolking onontbeerlijk is.

Schepen Vandromme vind het aanpassen van het huishoudelijk reglement van de BIB een hele verbetering. Groen is het hiermee niet eens wat de openbaarheid van bestuur betreft. Geen buitenstaanders (pottekijkers?) worden nog toegelaten tot de vergadering. Maar ‘natuurlijk’ zijn de verslagen openbaar en opvraagbaar. Participatief, of transparant is anders

Het opmerkelijkste feit van de avond was dat de burgemeester het punt over de politieverordening voor de rally Ypers Historic Regularity (whats in a name) afvoerde en niet ter stemming voorlegde. Reden: Er werd door de organisatoren niet voldaan aan de verplichtingen om de veiligheid te garanderen door het te laat en slechts gedeeltelijk indienen van de nodige documenten. Hij gaf toe dat er vorig jaar heel wat klachten waren geweest. De wedstrijd wordt dus verboden op Poperings grondgebied. Waar Groen steeds als enige partij NEEN stemt op de rally, vond het plots een sterke bondgenoot. Is hiermee een nieuwe trend gezet?