gemeenteraad november 2018

30 November 2018

gemeenteraad november 2018

De dagen korten en binnen 20 dagen hebben we nog eens inspraak van de 25. Niet akkoord? Je hebt ze toch zelf gekozen.

Je hebt ze toch zelf gekozen. En Napoleon heeft bepaald met welke getrapt systeem de ondergeschikten van de ladder afgestoten zijn.

Bij groen is het DNA als we kunnen verantwoordelijkheid opnemen dan nemen we het ook ernstig. We zijn er ook van overtuigd dat we niemand dienen met op Napoleon te blijven schieten. Schieten - ook niet met woorden - dat is sowieso ons ding niet. Nooit meer oorlog is een slogan die niet alleen past in de herdenking van de de grote oorlog, maar...  zo is groen begonnen en via AGALEV, GROEN! nog altijd vrede-lievend daarom kregen ze indertijd de naam van utopische realisten.

We nemen ons voor om geen rapporten van het slagveld te schrijven in onze gemeenteraadverslagen. De agenda die zal wel online – hopelijk -bereikbaar komen. We houden het bij enkele aandachtspunten. Oh, Ja. Het blijft ons verslag. Punten waar wij van denken dat ze reëel belang hebben.

De acht vertegenwoordigingen zijn via ons burgerlijk apparaat bepaald. Daar zijn opvallend weinig tussenkomsten in. Vanuit ons basisdemocratisch idee zou daar wel meer betrokkenheid en of inspraak kunnen. We hadden bv. Aan de schepen van milieu kunnen vragen waarom hij de werking geslaagd vindt? Inderdaad de activiteiten van IVVO sluiten niet af met verlies. We beweren niet dat het zo zou moeten? Maar we hebben uiteraard niet alleen die economische factor om het resultaat ervan te checken.

Punt 11 had het over de verkoop perceel grond Haringeplein. Goedkeuring ontwerp van verkoopakte. De oude sportzone Vlamertingseweg wordt uiteindelijk ook verkocht. Hier waren een paar tussenkomsten goed voor wat vragen. Uiteindelijk kreeg Stephanie de uitleg over het feit dat uitbreiding (bouwen) hier niet zou goedgekeurd worden. Soms vergen termen wat verklaring. Het wordt enkel moeilijk als er gegokt wordt naar de reden van bepaalde accenten. Dan is interpretatie en invullen van bedoelingen delicaat. Het stuk wordt hier duidelijk landbouwgrond. Niet de beste kwaliteit maar aldus verkocht. Als eerlijk beleid tot zovervolgens de plannen en instanties.

De Partiële herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is een lange gesloten weg gaande. Een serieus stuk voor wie het heeft willen doornemen. Het zal wel in december een verhaal van data en afwegingen worden.

Rond de heffingen komt er een verzamelde geïntegreerde lijst na Nieuwjaar.

Dat de Bollaard meerkosten had werd uitvoerig verklaard door Schepen Loes in de commissies. Dat Leader wat soelaas brengt in Musea hier en over de grens is iets waar de de culturele broederschap niet jaloers mag om zijn. Dat Poperinge hoppe met bier linkt dat is erfgoed…

De vragen en de bijgevoegde punten verklaren de bekommernis van raadsleden die bezorgd zijn omtrent de afwerking van herstelde wegen, toeristische meerwaarde van het jaagpad en dierenwelzijn (hondenloopweide). Open VLD wil autodelen (privé) promoten, pleegezinnen ondersteuning bieden en de veiligheid in de kastjes (lockers) van de fuifzaal optimaliseren. We voelden dat alle vragen met begrip in vrede gedeeld werden.