Gemeenteraad november 2017

02 December 2017

Gemeenteraad november 2017

Bekeken door een Groene bril Alle aanwezigen kregen vóór de vergadering een digicard-lezer van Open VLD, om hun aanvullend agendapunt (zie verder) materiele kracht bij te zetten. Geen slecht initiatief. De agendapunten werden vlot afgehandeld met weinig bevraging door de oppositie (en uiteraard geen door de meerderheid) in een half uurtje waren de ja-stemmen unaniem uitgebracht.

Het aanvullend agendapunt van Bert Costenoble met de vraag om openingsuren van de loketten van het stadhuis uit te breiden met laatavondtijden voor studenten en tweeverdieners werd beantwoord door de schepen met de melding dat het college hier al mee bezig is en ook voor de vraag over het online ter beschikking stellen van loketten vroeg zij zich af welke gunstige wind dit had ingefluisterd, want ook daar is het college bezig om dit uit te werken. We applaudiseren voor iedere openheid en openaarheid van bestuur.

Het aanvullend agendapunt van Stephanie, die een lans breekt om het project 'bewegen op verwijzing' ook in Poperinge te organiseren werd door de schepen aangegrepen om uit de doeken te doen wat er allemaal rond welzijn in Poperinge gebeurt en de op til zijnde gezondheidsenquête bij de bevolking. Uit het antwoord blijkt niet duidelijk of zij dit project al of niet genegen is.

Dan volgden een reeks mondelinge actuele vragen , 3 van Open VLD, 4 van de NVA en een vraag van Stephanie. We leerden hieruit dat er vanaf december zal gestart worden met het vervangen van de kasseien langs de beek in het stadspark door betere, platte bestrating die ook de toegankelijkheid voor mensen met een beperking en ouderen zal toelaten in geheel het stadspark . Dit kunnen wij enkel toejuichen (

Dit kunnen wij enke loejuichen (uiteraard zo weinig mogelijk doordringbaarheid beperken). De burgemeester wenste grappend dat de opmerking van de NVA dat de brug over de Heybeke aan het instorten is, werkelijkheid zou worden, zodat de stad deze zelf niet meer zou moeten afbreken.

). De burgemeester wenste grappend dat de opmerking van de NVA dat de brug over de Heybeke aan het instorten is, werkelijkheid zou worden, zodat de stad deze zelf niet meer zou moeten afbreken. De werken aan de brug beginnen al op 4 december. Hij vond de NVA opmerking over de communicatie van het tijdelijk afsluiten van de Veurnestraat, voor de werken aan het appartementsgebouw, dan weer heel zuur en ongepast, waarbij NVA wel moest toegeven dat hij misschien wel verkeerde info hierover van een handelaar had gekregen.

Over de opmerking van Stephanie dat bij de vernieuwing van de voetpaden in de Hoppelandwijk een verlichtingspaal midden van een voetpad was blijven staan, moest de burgemeester toegeven dat dit niet opgemerkt was vóór de werken. Een vergetelheid?? Stephanie had dit 9 maand voordien reeds in januari op de gemeenteraad opgemerkt bij het vergunnen van deze werken. De paal zal dan ook samen met andere verlichtingspalen in de 2de fase van vernieuwing van de voetpaden in de Hoppelandwijk op de juiste plaats tegen de kant worden gezet. Jammer van de meerwerken om de nieuwe tegels weer uit te breken en te herplaatsen.

Om 21.30 u, na een extra uurtje vragen was de gemeenteraad afgelopen en kon de vergadering van AGB De Kouter met gesloten deuren enkel voor de gemeenteraadsleden beginnen.

Een paar details zijn om de specificiteit de grondige bevraging ontlopen. Het monopolie van Eandis baart ons zorgen. Wat de belbus betreft vinden we de opschortende alinea, waarbij vervoer op maat, buiten de motie wordt gehouden, verdacht. Groen is bijzonder verontrust als men geen oog heeft voor het soldariteitsprincipe en het vervoer op maat geen probleem vindt.