Gemeenteraad november 2010

27 November 2010

Het publiek mocht een reeks retributies en bijdragen goed keuren. Uiteraard met onthouding van Open VLD die er amper uitvoerig de tijd voor nam om hun te argumenteren. onthouding

Daar hebben zeen punt. Zo steune ze hun achterban. Premies mogen er wel zijn om de ondernemingszin te bevorderen, retributies romen de winsten af, dus.... We hadden wel een evenwichtiger discours willen horen. Zoals al meer gemeld oppositie zou om prioriteiten moeten gaan en niet een njet odat het van de meerderheid komt.

Het toegevoegd punt van de Open VLD was voorspelbaar. Sabine gaf het te verwachten antwoord erlf. De burgemeester mag in het politieapparaat niet tussenkomen. De suggestie om een gedoogbeleid te bepleiten is een riskant precedent. Inderdaad! Wat enige verwondering wekt is dat de partij die doorgaans pleit voor meer blauw op straat nu pleit voor gedogend blauw.

Mevrouw VAN BRABANT nam weer het woord. En... ze vroeg - opmerkelijk sociaal - of er geen vrijwilligers of stadspersoneel te vindne zou zijn om sneeuw te gaan ruimen bij mensen die om hun leeftijd of om handicap dit niet zelf kunnen doen... Indien ze zo verder gaat dan zal ze zeker proportioneel meer aan het woord zijn dan heel wat leden van de zittende meerderheid ..... Trouwens we konden zelf constateren dat ze de dossiers grondig voorbereid gaat inkijken.