Gemeenteraad mei 2022

04 Juni 2022

Gemeenteraad mei 2022

Niets nieuws onder de zon. "We zijn niet de harde medestanders in verband met de kosteloosheid van de huur van de lokalen. De reactie van schepen Ben Desmytter is wel vernoemenswaardig: de verhoging van de huurprijzen zijn een peulschil is vergelijking met de stijging van de exploitatiekosten tengevolge van de stijgende energieprijzen."

Nihil novi, niets nieuws in Poperinge

Groen verandert af en toe van  disc-jockey jockey maar draait wel dezelfde plaat. Deze profetische uitspraak van onze burgervader blijkt zonder glazen bol wonder boven wonder nog te werken ook. Het afgezaagde plaatje dateert van 2018 toen groen pleitte voor de fietsstraten. EN waauw /alleluia op proef….

 

De disc-jockey is niet betaald om afgezaagde plaatjes te draaien. Vroeg of laat denkt men dat er geen ideeën zijn bij groen… Wie weet staat het burgemeester convenant vol met de voorstellen die al via meerdere kanalen zijn aangebracht. Alleen hopen we dat de bevragingen die moeten leiden tot een volwaardig inspraak parcours wat minder onzorgvuldigheden kennen dan de participatie verslagen die nu in deze gemeenteraad van mei ter sprake kwamen.

We zijn niet de harde medestanders in verband met de kosteloosheid van de huur van de lokalen. De reactie van schepen Ben Desmytter is wel vernoemenswaardig: de verhoging van de huurprijzen zijn een peulschil is vergelijking met de stijging van de exploitatiekosten tengevolge van de stijgende energieprijzen.

 

In cauda venenum deze algemene bedenking. Met respect voor de hard werkende raadsleden. Maar we hebben deelnemers van de bewuste Algemene vergadering van de cultuurraad genoeg die niet akkoord zijn met de formuleringen van het verslag dat als argument wetrd gebruikt om te antwoorden op de gestelde vraag van de Open VLD. De reden onthouding van een deelnemer aan die AV van de stedelijke raad voor cultuur werd ook niet vernoemd. Hij onthield zich omdat het met de power point en de uitleg het onmogelijk was stante pede oordeelkundig te stemmen.

Inderdaad in de marge dat wordt een nieuwe afgezaagde plaat. De representatieve vertegenwoordiging in de raden en organen. Nog maar eens een pleidooi voor - is het dan niet de pure basis democratie - dan toch de participatieve democratie. We hebben niet gedronken en we hebben geen glazen bol maar dat zou wel eens met de stemming iets belangrijker kunnen worden. De conditionalis (voorwaardelijke wijs) willen we hiermee niet tot de profetische taalvorm verheffen.