Gemeenteraad Mei 2021

08 Juni 2021

Gemeenteraad Mei 2021

Bezinning en evenwicht

Gemeenteraad mei 2021

Corona heeft een duidelijk voordeel. Ieder in zijn werkkring heeft zich kunnen terugtrekken, geconcentreerd bezig zijn en een plus of minder afgeschermd, quasi meditatief studiebureau zijn.

Dat heeft zeker vruchten afgeleverd in de dossiers van hoppe-brouwerij en sport gebeuren.

We beseffen zeker dat daar al geruime tijd stappen zijn voor gezet. De stedelijke diensten en beleidsverantwoordelijken hebben in retraite thuis of in team behoorlijk hun best gedaan. Goed gewerkt. First things first. Moet ook even gezegd..

Informatie en doorstroming, terugkoppeling en toegankelijkheid van het proces is door corona zeker niet ideaal. Voor de burger op zijn minst "coulissen werk". Je hoeft dit niet noodzakelijk negatief te begrijpen. We kaartten deze informatieve en openbaarheid gerelateerde "hiaat" al vaker aan. Dossiers gaan lezen is quasi niet te doen ..

Ook de commissies waren in het verleden "openbaar". Het is om de burger te laten geloven in het politieke bestel zeker geen goede zaak het te moeten doen met zo bondig schaars mogelijke inkijk ...

Inderdaad - als de getallen door de luisteraar - goed geïnterpreteerd zijn dan zijn de burgers niet in drommen online. Misschien luisteren ze achteraf....

Samenvattend we prijzen de inspanningen om het sportgebeuren uitgebalanceerd te behartigen. We steunen mee dat er gezocht wordt naar een haalbare concessie overeenkomst én in naam van cultuur én in naam van het sportief welzijn. Een gezonde en hippe stad waar het goed is om leven. Waar ook een fair trade drankje kan, waar inderdaad ook de ondernemer bedacht is op het kind dat door afstandsonderwijs achter geraakt..

In het kader van de kerkfabrieken is de dossier openbaarheid door de hermetische compactheid en de vermenging van belangen door de wetgeving Napoleontisch besmet. Dit is een bijkomende belasting die het voor; én de schepen die er zich moet om bekommeren; én de burger die ook in de burcht van de stad Gods verdelende rechtvaardigheid zoekt, reden ook wel een oproep tot attentie waard....