Gemeenteraad mei 2017

29 Mei 2017

Gemeenteraad mei 2017

De gemeenteraad met de wijze raad: stel vooral geen (domme) vragen. Als alle stembriefjes er waren zijn de stemmen voorspelbaar geteld. Weinig vragen. Toch een concrete vraag naar de keuze van de vertegenwoordiger. Het bleek dat er geen keuze is gemaakt omdat het item niet van toepassing is ?De mandaten voor Gaselwest vertegenwoordiger en plaatsvervanger, IVVO, FIGGA, FARYS/TMVW, TMVS .. tot bestuurder en lid van reginonaal adviiescomité worden behoudens ergens een onthouding allemaal vastgelegd. We vragen ons soms af hoeveel nachten studiewerk dat onze gemeenetraadsleden kost om daar met kennis van zaken mee te zijn?

In het kader van de betrokkenheid en de inspraak hebben we al vaker de zin gehad om eens uit te zoeken hoeveel daadwerkelijke impact die functies hebben. Algemene vergadering zijn heel vaak (theorie van Töffler) geruststellingsrituelen. Alles is toch door de raden al beslist en in de Algemeen Vergadering worden die beslissingen uitgerold.. Goedkeuring en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger/ plaatsvervanger gaan er bijgevolg vlot door.

Omdat het geen impact heeft open deuren in te trappen is onthouding vaak het enige signaal (Rally en Paardenkoersen).

De Gemeentelijke dotatie 2017 aan de Hulpverleningszone Westhoek wordt goedgekeurd.

De doortocht door Reningelst is een dossier dat via het bewonersplatform is uitgebalanceerd. Op zich geen slechte formule horen we. Raadslid Lefever had een paar inlichtingen (gracht en waterbekken) waar de informatie niet was doorgekomen. Op de vraag naar bedenkingen over snelheid werd verwezen naar erfgoed en andere instanties die deze keuze ahw opdringen.

De aanwijzing waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar wordt goedgekeurd.

De Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening werd in het algemeen bevraagd door raadslid Battheu. Ze wou weten van waar deze grondige en artikel-vullende regeling komt. Wat is het nut ervan? Stephanie had blijkbaar het document doorlopen om de teneur ervan vast te stellen. In de inzet op het antwoord zat een afweer. Om aan de dans mee te doen moet je op één been dansen. Op twee benen dansen is not done. Een vreemde perceptie.

Daar kwam het op neer. Heel wat verordeningen: Procenten van groen, parkeermogelijkheden, ? zijn eenduidig geformuleerd. Niet zo slecht zou je denken, maar bij de best toe te juichen bepalingen, hoort dan weer de mogelijkheid af te wijken. Wie danst hier op twee benen?

Enerzijds zijn de verordening verdedigd vanuit het principe: We willen duidelijkheid en transparantie: O.K. Maar anderszins concludeert men: je moet kunnen afwijken. M.a.w. Het lijkt altijd moeilijk te zijn als je principiële keuze wil aankaarten. Telkens moet de mogelijkheid er zijn om als de economie het niet fijn vindt te kunnen afwijken (De eeuwige filter veiligheid: ja, maar morele overwegingen ? Rally: neen).

Het woord flexibiliteit is gevallen. Als je flexibel bent ja dan sta je best op je twee benen. Les excuses sont fait pour s'en servir. Een woordje Frans was er op bepaald moment ook bij.

Ad hominem werd dan nog even de draak gestoken met de woonvorm Cohousing. Alsof er een claim zou van uitgaan om uitzonderingen te maken.

Het is toch zo moeilijk om empathisch met vragen om te gaan. Alleen het overstijgen van het particuliere maakt het mogelijk om vragen eenduidig en los van de vormelijkheid te beantwoorden.

Ik voel mee met ons raadslid. Je bereid dan eens goed je vragen voor en je wordt dan je optreden ontjeund met de opmerking dat het in de commissie moest:weggehouden van het publiek dus.

De verlegging voetweg 74 is na overleg geregeld. Het bezwaar werd in de plooien gestreken. Over die andere voetwegen zal het dan wel een andere keer gaan...

Het ESF-Project versterkt streekbeleid. We hopen dat het economisch accent meer gecorrigeerd wordt dan door de "S" van sociaal in de terminologie.

Raadslid Lefever wil weten waar het verlies bij CO7 hoofdzakelijk aan ligt. Antwoord dit bedrag verschilt over de jaren en wordt op de lange termijn uitgebalanceerd.

Het project 'Kunstenfestival Watou' 2017-2018-2019 wordt goedgekeurd met onthoudingen.

De twee-benen danspas wordt hier een gespleten-tong verhaal. De burgemeester vraagt aan de NVA om Vlaams te spreken. Hier is overduidelijk de politiek gladiatorenkunst aan bod: een huzaren-spel, keurige piratentaal. De subsidieovereenkomst voor de kunsten in Watou met een amendement (vraag naar klaarheid en goed bestuur) counteren is een motie van wantrouwen tegenover de mensen van het kunstenfestival, de economie en de cultuur. Zo stelt de meerderheid. De raadsleden van NVA spelen enerzijds poker tegen cultuur en economie en beweren er achter te staan. Aldus de zittende meerderheid.

Aan de andere kant verdedigt de oppositie bij monde van de NVA dat zo'n amendement tussen stad Poperinge en de vzw Kunst voor de organisatie van het project 'Kunstenfestival Watou' 2017-2018-2019 (op grond van precedenten) toch in het voordeel van de organisatoren zou zijn. Waarom kan, zal en mag opvolging niet?

Er wordt een financieel verslag beloofd en de stuurgroep wordt met leden van het schepencollege aangevuld. Onze vraag is een stuurgroep (à la CO7) of effectieve leden van de raad van beheer (zoals het zou moeten zijn)?

Elk op zijn manier ? aldus ook raadslid Battheu ? is men voor het voortbestaan van de Kunstzomer.

Onze vraag is ook waarom zouden de mensen van de kunstzomer moeten bang zijn van een vraag naar goed bestuur en transparantie?

De speelstraat is in opmarsj. Bravo. Het speelplein de Piepauw is er nog niet rijp voor, aldus Schepen Ben Desmyter, om de poorten vrij open te zetten. Het verheugt ons dat er geen nonsens in de vraagstelling wordt ontdekt.

Het reglement ter betoelaging van voorschoolse kinderopvang (kinderen voor de schoolleeftijd) is goedgekeurd.

Raadslid Johan Lefever neemt de strijdbijl op tegen de sociale dumping en fraude. De voorbeeldfunctie wordt ingeroepen als argumentum pro. In de behandeling van de openbare dossiers moet de overheid die fraude en/of dumping tegengaan. De meerderheid gaat ermee akkoord en wacht op de staatssecretaris. Wie zijn wij dat we deze claim niet zouden onderschrijven. Het is duidelijk dat de passie moet gepreekt worden. De overheid moet de ondernemer eerlijk betalen en de arbeider moet eerlijk loon krijgen. Deze eerlijkheid is de opdracht van én publieke én private ondernemer. We zijn niet tegen plichten en rechten.

Raadslid Lapanne heeft het over de losgereden tegels en stenen, het kapot gereden wegdek en het gras door de vele werken. Er wordt naar omgezien. Het heeft geen zin nu te lappen en dan toch nog eens her de werkzaamheden te moeten doen. Uiteraard tenzij het onveilig wordt.

Recht op voorkoop is voorzienig zijn. Dit is het antwoord op de vraag naar het recht op voorkoop op het huis in de Komstraat.