Gemeenteraad maart 2015

05 April 2015

Samenstelling Raadvoor

1. O.C.M.W.    Maatschappelijk Welzijn

Aanstelling Jeroen Verdonck eerlang voorzitter van de jeugdraad is inside geregeld door de partij die het aanbelangt en het raadslid dat vragen heeft is onterecht als hij daarin wil tussenkomen. Hij krijgt dan ook het gebruikelijke lik op stuk.

2. Personeelsformatie. Wijziging. Goedkeuring.

3. Conciërgewoning. Aankoop van meubilair. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

Stephanie vraagt om respect voor de engagementen die genomen zijn in verband met milieu en duurzaamheid

4. Besluit van de burgemeester houdende dringende tijdelijke politieverordening naar aanleiding van een evenement in de maand maart 2015.

5. Heraanleg van de voetpaden in de Lakenstraat en de Vleterstraat

6. Opmaken van een masterplan en een technisch ontwerp voor de herinrichting van de begraafplaats 'Ter Ruste'.

Raadslid Lapanne geeft een boeiend zicht op wat er aan mogelijkheden zijn om de toegang te verbeteren. Hij heeft het blijkbaar nogal tegen de grasmatten. Dit kan uiteraard een probleem zijn voor rolstoelgebruikers. Maar er zijn al gesprekken gevoerd waarbij er gezocht werd naar een antwoord op die problematiek. Stephanie vat samen als er gekeken wordt naar de toegankelijkheid van die grasmatten dan is het probleem van collega raadslid niet zo groot meer. Een detail wordt door de burgemeester gestroomlijnd ter attentie van de verslaggever...  Wie schoentje past..

7. Renovatie Blokweg Proven. Goedkeuring bestek, plan, raming en wijze van gunnen.

8. Renovatie Blokweg Proven. Aanpassing waterdistributienet. Goedkeuring.

9. Stockaanbesteding voor de aankoop, levering, plaatsing, indienststelling en het onderhoud van IBA's.

10. Proven. Verkoop perceel grond.

11. Roesbrugge-Haringe. Verkoop perceel grond. Ontwerp van verkoopakte.

12. Nijverheidsstraat - Vleterstraat. Verkoop percelen grond. Ontwerp van verkoopakte.

Er al een keer een andere landmeter-expert vernoemd..

13. Goedkeuring aanvullende reglementen op het wegverkeer.

13.1  't Appelgoedje. 13.2  Beluikstraat. 13.3  Binnenkouter. 13.4  Briekedreef. 13.5  Burgemeester Deschodtlaan. 13.6  De Lijster. 13.7  Doornstraat. 13.8  Engelstraat. 13.9  Hoveniersstraat. 13.10 J. Van Walleghemstraat. 13.11 Kazemarktstraat. 13.12 Klimopstraat. 13.13 Korte Reningelststraat. 13.14 Krombekestraat. 13.15 L. Van Merrisstraat. 13.16 Lakenstraat. 13.17 Lanceloot Blondeelstraat. 13.18 Lodewijk Maekeblijdestraat. 13.19 Nieuwstraat. 13.20 Nijverheidslaan. 13.21 Nijverheidsstraat. 13.22 Pezelhoekstraat. 13.23 Pottestraat. 13.24 't Schellewerk. 13.25 Schipvaartweg. 13.26 Sint-Andrieshof. 13.27 Switch Road. 13.28 Vaux-Sous-Chèvremontstraat. 13.29 Vleterstraat. 13.30 Westouterstraat. 13.31 Wolstraat.

14. Opmaken van een bouwkundig ontwerp voor de sloop en heropbouw van de bijgebouwen van Chiro Abele.

15. Stadsbibliotheek. Levering en installatie van een zelfuitleensysteem. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

NVA geeft applaus

16. Dienstreglement bibliotheek.

17. Overeenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de stad Poperinge betreffende de aansluiting van de openbare bibliotheek op het Provinciaal Bibliotheeksysteem. Addendum 2.

18. Huishoudelijk reglement van Popsjot, de organisatie van vrijetijdsactiviteiten tijdens schoolvakanties. Goedkeuring.

19. Overeenkomst tussen Westtoer en de stad Poperinge in het kader van het project '© Westhoek' dat werd opgemaakt binnen de PDPO 2014-2020 Maatregel 'uitvoering lokale ontwikkelingsstrategieën (LEADER)'.

Dossiers die digitaal toegankelijk zijn is zeer goed. Je moet wel alert zijn en ook en cours de route nog eens nagaan of er iets bij is gekomen.

20. Overeenkomst tussen Westtoer en stad Poperinge in het kader van het project 'Kindvriendelijke Westhoek' dat werd opgemaakt binnen de PDPO 2014-2020 Maatregel 'uitvoering lokale ontwikkelingsstrategieën (LEADER)'.

21. Reglement ''t Rommelt op de Markt' op 1 mei 2015.

De marktkramers komen nog eens bijeen want én rommelmarkt en vrijdagmarkt( op dezelfde dag is een ruimteprobleem.

22. Bier- en Hoppefeesten 2014. Inhoudelijk verslag en financiële afrekening

?Niet iedereen bleek in de commissies gelukkig met het bedrag van de relatie geschenken. Ter zitting wordt nog vrijgegeven dat de biermanden behoorlijk zwaar wegen.

23. Vragen en antwoorden.

De laatste nootjes waren de pittigste. Voorgaande punten rolden erdoor. Er is heel wat deskundigheid bij onze raadsleden en schepenen. 't Moet gezegd en geschreven worden. Schepen Loes gaf een uitvoerig antwoord op de vraag van raadslid Johan Lefever over de hantering van de problematiek van het pesten. Hij verwees naar de vraag van de burgemeester in de provincieraad over het initiatief dat de provincie hierin wil nemen. Het is geweten dat dit probleem complex is. Dat het ook hier in de streek niet vreemd is al was het maar in de stereotypen of benoemen van de perceptie van de andere. Loes noemt letterlijk de versterking en de weerbaarheid die duidelijk moet aangekweekt en bevorderd worden. Leefsleutels en jongeren-adviseurs (met het delicate probleem van de spion toestanden) zijn initiatieven die al een tijdje geïmplementeerd worden. Met heimwee naar het procédé van de groene leerkracht dat kon men uiteraard niet noemen?

De burgemeester herhaalde dat de stad niet kon beslissen in naam van de school of de sportploeg in deze. Er bestaat scholenoverleg en daar wordt zeker meegedacht rond deze problematiek. Met de even gebruikelijke als normale fierheid werd gesteld dat dit scholenoverleg uniek is. Geschiedenis is nu niet de sterkste troef van de doorsnee Poperingenaar.. Indertijd is de preventieraad die daar zeker ook mee bezig was afgeschaft en is daar scholenoverleg van overgebleven als klein broertje waar directeurs in topoverleg kunnen gaan. De preventierad was - als je het ons vraagt - breder en zou minstens even effectief zijn. Van weerbaarheid gesproken wat deze problematiek betreft en de hantering  zou wellicht meer betrokkenheid en democratischer aanpak mogelijk zijn als met de basis (én niet onder directeurs alleen) kan overlegd worden.

De UITPAS kreeg in de slotaanbreng ook wat begeleidende info. Hier is men mee bezig en zal het ingepast worden na kennisname van het project dat men in Aalst uitwerkt.

In de marge is in de commissies over het initiatief omtrent een aangepast bewonersplatform voor de stad een aanpak voorgelegd. Het dient - moet gezegd - het imago van de democratie. Vanuit het principe basisdemocratie waar we voor zijn kunnen we enkel toejuichen. We willen wel de volgende kanttekening erbij maken. Dit bewonersplatform zou zoals dat van de dorpen geen splijtzwam of ontkrachting van de democratische raden en organen die er nu al zijn. Deze formule kan alleen de domcratie dienen als ze de reguliere raden en commissies ook al zijn ze niet wettelijke geregeld niet voor de voeten lopen of uitrangeren als feestcomités of "gruststellingsrituele". Positiever bekeken zouden ze kunnen  ze wel voeding geven aan die raden, doorverwijzen wat de materie is van commissies, organen of raden. Het spijtigste zou zijn dat ze elkaars tegenpolen worden, want als twee honden vechten voor een been....