Gemeenteraad juni 2016

02 Juli 2016

Gemeenteraad juni 2016

Een late start omwille van de geheime zitting. Ja er bestaan nog geheimen in het tijdperk van de onvolprezen democratie en de openbaarheid van bestuur waar onze stad op verliefd is. O.K. als er namen genoemd worden dan is dat aan de geheime zitting, maar onmiddellijk de gehele AGB op secretie (bedoeld is geheime zitting) zetten lijkt ons niet de democratie waar men wil voor geprezen worden.

 

De rekeningen waren duidelijk genummerd naar de rekeningen en het beleidsplan opgesteld.

Hoe verloopt de inspraak voor de GRS RUP? Wat is van het beleid de visie op de prioriteiten? Zijn er metingen uitgevoerd op snelheden en wat is het resultaat nu? Wat zijn de reslutaten van de metingen rond het water? Ivm. Ecologische brandmachines voor onkruid wat is de visie, moet alles weggebrand worden of is er plaats voor een sprietje gras? Wat is er met de bestedingen van digitalisering van cultureel erfgoed gebeurd?

Deze vragen werden zeer oppervlakkig of niet beantwoord met verwijzing naar de commissies waar de stad inderdaad doorgaans haar werk van maken. Hier bleven we echter op onze honger. Alhoewel alle vragen duidelijk over de vraag naar visie gingen.

De eerste vraagstelling in open gemeenteraad van Raadslid Bert Costenobel was oordeelkundig opgesteld en moest eindigen met het benadrukken van zijn ideologisch standpunt. We kennen ondertussen de zuinigheidspolitiek van de de meerderheid als het om visies en grondige standpunten gaat. Misschien is de wijze van ontmantelen door op inkleding (karikaturen als panamapapers, rejectie naar het verleden, politieke allusies) te reageren voor de ambiance van het publiek conform aan perssensatie, maar de habitué onder de toehoorders zou liever grondiger horen debatteren. Schepen Desmyter had een punt door nog eens het BBC verhaal te verduidelijken. Hij had het echter niet over de beleidsvisie waar het raadslid het wel wilde over hebben.

Rond de AGB had de burgemeester een paar verwijzingen naar de ministers en politiekers van de tegenpartij. We hebben al meerdere keren deze kamer strategie als minder verkwikkelijk aangevoeld. Back to the roots assertiviteit heeft als slogan de vraagsteller de kans geven antwoord op zijn vraag te krijgen. De vraag van Open VLD over de prijssettting van de hulpverlening "verbaasde" de burgemeester. Ze had weinig van doen met de te bekrachtigen aanpassing van de dotatie. Begrijpe wie begrijpen kan.

Het Reglement houdende de toekenning van een gemeentelijke geboorte- of adoptiepremie wordt gewijzigd. Raadsleden van de oppositie zagen het liever in de optie aan ieder kind evenveel te geven. Schepen Loes Vandromme en de burgemeester waren akkoord om de zaak nog even door te nemen. De vraag van Stephanie om ook de wereldwinkel mee te nemen werd duidelijk alleen economische geïnterpreteerd en het kluitje in het riet was als ze zich aansluiten aan de popshop dan kan dat. De vraag was wel bedoeld om als tip van de stad die ook het fair trade label heeft een signaal te geven. Je kunt niet op alles reageren. Maar de vraag is wel behandeld met de verticale klassering.

De Renovatiewerken Gaselwestsite en bouw polyvalente ruimte werd gecounterd door de vraag van Stephanie naar open ruimte en toegankelijkheid buiten de openingsuren. Voorlopig kan dat niet gezien de oude tuinhuisjes die er nog staan. In de toekomst is daar geen uitsluitsel in gegeven. Daar kunnen we mee leven. Schepen Loes Vandromme wees naar de gesprekken met de culturuele verenigingen op de koffie om aan te geven dat er werkelijk naar de verenigingen was geluisterd in verband met hun lokalen probleem. De resterende open ruimte wordt gesaneerd.

Inventariseren en beheren openbaar domein. Goedkeuring volmondig door de gehele raad. De vraag of er meer kan geïnventariseerd worden is niet aan bod gekomen. Verder dan openbaar domein voor de milieuitems zou interessant zijn. Vergelijking met de oudere streetview gegevens zou eveneens interessant zijn voor verdwenen bomen, bv.

Deze inventarisatiebeurt is een zeer goed initiatief. Op de vraag van Open VLD wordt samenwerken met randgemeenten heeft een groot probleem omdat niet iedereen dezelfde aanpak wil en kan. De vroege invenatris is van de jaren '90.

We zijn uiteraard blij dat er acht bomen bijkomen in de Doornstraat dat vervangt het groen dat weggenomen wordt voor de parking.

De samenwerking met de Lovie is een goede zaak. We vernemen via de vraag van Stephanie dat de provincie de kosten voor zich neemt en dat de gegegevens door de Lovie en vrijwilligers worden ingeplugd.

De label kindvriendelijke gemeente wordt aangevraagd. Een goede zaak!

De drugproblematiek en de problemen met afval in de sport accomodatie worden opgevolgd en open besproken. Er wordt gezocht naar een evenwicht tussen repressie en preventie. Stephanie houdt een pleidooi om zeker de preventie niet te verminderen.

Het groen en de bomen in de stad zijn aan verzorging toe. We kunnen niet begrijpen hoe het kan dat men de hoppebeukboom van voor de postillion laat wegnemen en kasseien laat inbrengen door derden waar de vijfde boom stond aan de zonnekant van de markt. De opgenoemde reden terras (geen café) en voetgangers doorgang (die was er vroeger ook) vinden we echt GEEN reden. Schepen Notebaert antwoordde met de verwijzing naar de nieuw ingerichte straten en de bomen die er gelukkig kwamen. Op het herstel waar op werd aangedrongen kwam geen bevestiging. Op het voorstel om de gekandelaarde linde te redden is ook niet ingegaan. Er wordt geen boom per boom vervanging gedaan. Zo pietluttig was de vraag ook niet gesteld. De vraag was wat is de visie van het beleid.

Op de aangegeven verloren groenvlekjes werd zijdelings geantwoord dat paaltje wordt telkens omver gereden dus een boom is ook niet aangewezen. Groen zou wel kunnen toch?

Rond de bermbeheersing weten we dan ook weer dat de rally bepaalt. We zijn akkoord dat veiligheid ook zijn rechten heeft. De keuze voor de rally is niet onmiddellijk in te passen in een hoge kwotering van de algemene veiligheid!

Ondertussen vernemen we ook dat de keuze van de plaatssing van de glascontainer kruispunt Hondstraat ? Casselstraat ? Duinkerkestraat ? Gasthuisstraat een testcase is.