Gemeenteraad juni-juli

05 Juli 2019

Gemeenteraad juni-juli

37 punten – 2 aanvullingen – en vijf tussenkomsten – een voer materie om U tegen te zeggen. De commissie die eraan vooraf ging is geen luxe en is zeker toe te juichen. Iedere vogel zingt zoals hij gebekt is. Het wordt alleen iets moeilijker als er gevit wordt over toonaard of modaliteiten. Wanneer wordt de raad de gedroomde agora waar iedereen zijn punt mag maken? Het wordt inderdaad ontmoedigend wanneer de causerie niet eens over de essentie gaat. De enige vraag rond de rekeningen van raadslid Bram verwoordde de bezorgdheid om de stadsfinanciën niet te laten ontsporen. Het boekhoudkundig antwoord kennen we ondertussen. De bezorgdheid is gelegitimeerd en het antwoord moet als maar duidelijker worden… Schepen Ben Desmytter gaf opnieuw blijk van de kennis van de materie. Vragen die over prioriteiten gaan zijn in deze niet gesteld. Wie weet of ze zouden aanvaard worden? De geconsolideerde rekening komt. AGB is hierin de schemerzone. De vertegenwoordiging in de RVME Residentie Belfort geeft het zitje aan de algemeen directeur en de ambtenaren OCMW. Vragen naar hoe de controle vanuit de basis kan worden geïmplementeerd komen er niet. De globalisering (bv. Bundelen van vertegenwoordigingen) is niet direct de eerlijkste manier om impact vanuit de basis te verwerken. Laat staan om mechanismen helder te laten verlopen. Wat mondigheid en eerlijk met mondigheid om te gaan betreft hebben we zeker vragen over de manier waarop inspraak kansen heeft? De stemming gebeurde in een lopende bandsysteem. Wie pleitte al eens voor een elektronisch stembord? De vraag over het beleidsplan die komen gaat gaf duidelijk aan dat men de troeven niet in een vrij spel zal laten ontglippen. Schepen Loes Vandromme probeerde toch nog wat meer info te geven waarvoor achting. Maar het is duidelijk, raden en inspraakorganen worden niet boven het geruststellingssyndroom getild. Over het poppas systeem was de vraag niet direct in de kern ter sprake. Een enigmatische verwijzing naar herdenken van de formule werd wel geformuleerd. De straatnaamgeving kan voor wenkbrauw fronsen aanleiding geven voor wie de geschiedenis niet kent. Een prille aandacht voor historische relieken is toe te juichen. Er liggen nog vele mogelijkheden op de loer. Misschien in het kader van de participatie bij die gelegenheid de suggestie om de betrokkenheid van het breder publiek via aankondiging - zoals bij deze - een kans te zien... . De stadsdiensten van Habito werden zowel door de vraagsteller als de stad terecht gehonoreerd. Bekommernis voor meer dan foldertjes in het premie-wegwijs maken van de bevolking is geen overbodige luxe. Rond de stadskrant is wel een meer dan algemeen ongenoegen onderhuids merkbaar. Aanvullingen en vragen via de collegae werden met de aanbeveling om technische en specifieke vragen rechtstreeks aan de diensten te signaleren en met cijfermateriaal gemathematiseerd… Of de streaming ermee te maken heeft is te goedkoop, maar er werden – in se geen primeur – maar deze keer wel meer dan één vraag toegevoegd door de meerderheid. Raadslid Jozef Delalleau pleitte voor het kunstenfestival Watou. Via het leaderproject had men het taxiproject om de jeugd thuis te brengen. Dit wordt verder aangehouden. Het probleem met de beschikbaarheid van het taxiaanbod wordt een te nemen hindernis. Het verkeer aan de keer van de ommegang (Raadslid Martine Van Brabant) werd zoals ook in de vorige legislaturen verwezen naar stuurgroep.. Als orgelpunt kon de mobiscore de burgemeester nog eens de gelegenheid geven om de bouwmeester met zijn eigen logica en stijl te beoordelen. We zijn nog altijd overtuigd dat de onsolidaire beslissingen over het openbaar vervoer mede door de zittende meerderheid in het verleden de westhoek in dit straatje heeft gebracht. Solidariteit zou een milieurijkere westhoek hebben geconsolidariseerd. Dat de structuur rond de mobiscore kan aangepast zijn. O.K. Maar dat de bedoeling (qua milieu) opzij wordt geschoven Sorry maar daar passen wij voor.