Gemeenteraad juni 2021

13 Juli 2021

Gemeenteraad juni 2021

Woordgladiatoren

Als gemeenteraadslid heb je best het zelfde woordenboek als burgemeester en schepenen en als je er helemaal wil bij horen dan moet je terrasjes doen. Het is duidelijk openbaarheid van bestuur alleen lost niet zoveel op.

Twee punten maken mensen bezorgd.

Vragen stellen is quasi altijd aanzien als het bewijs dat je niet de slimste van klas bent. Je zou best bijscholen. Je verstaat de woorden niet (zoals ik ze versta). Kom naar de bijles i.e. het terras. We waren nochtans van oordeel dat pas die het begint te begrijpen vragen kan stellen.

Anderzijds heb ik drie maal het woord transparantie gehoord. Als er vragen zijn dan lijkt me dat ook voor te kunnen komen uit onbereikbaarheid van gegevens. De gemeenteraadsleden voelden zich op een bepaald moment tweederangs. We kunnen er voor een deel inkomen dat informatie zeker ook, en vaak, eerst in de betrokken kring wordt verspreid.

Wat die glazen bol betreft het is spijtig dat de vraagsteller herleid wordt tot een pendelaar. Vragen worden gesteld omdat men wil weten of de keuzes die men maakt corresponderen met the good practices, met het algemeen goed. Als men daar niet vanuit gaat dan is zelfs een terrasgesprekje geen heilzame communicatie.

To the point wat het dorpenplan betreft en de oplossing met een amendement daar is de kern van de tussenkomst niet duidelijk aan bod gekomen. Bevragingen van de basis zijn enkel goede praktijken als ze open vragen zijn – dus down top anders noem je dat geen bevraging maar een dictaat. We zullen als groen altijd pleitten voor basisdemocratie ook al weten we dat ook hier woordvervuiling in zit en dat we woordenboeken ook onder de partijen hier anders mee omgaan. Participatieve democratie is in de rand al wat humaner maar is in zijn personalistische invulling vaak besmet met imperiale platforms.

Tot slot we juichen toe dat de verenigingen geïnformeerd waren. Of nu de gemeenteraadsleden eerst moesten de informatie hebben daar zijn we niet tegen. We zijn bezorgd over de sensibilisering van de betrokkenheid waardoor de basis niet voelt dat ze inspraak zouden kunnen hebben. We duimen voor de burgers die vragen stellen en voelen ons gepasseerd wanneer de vraagsteller omdat hij zijn vinger opsteekt al controvers zou zijn.

Wat de verlegging van jokwegen of sentiers betreft is door Johan de vraag gesteld of er nagekeken wordt of de uitvoering in situ gebeurd.