gemeenteraad_juli_2022

18 Juli 2022

gemeenteraad_juli_2022

Sensibiliseren. O.K. dat is ook onze keuze. "Gezonde kwaliteit en een eerlijk loon voor de boer moet primeren op de prijs."

Sensibilisering

Hoera! We mogen verwachten dat de sensibilisering het schepencollege heeft bereikt. Als groen kan het ons enkel plezieren dat met uitgesteld relais onze droom van de fietsstraten proefdraaien wordt. Ons raadslid lichte toe wat het gevoel is voor de ervaringsdeskundige burger is als deze stap in het verkeer toegepast wordt. Hij zag het in Gent toen hij daar woonde

Dat er hiertoe sensibilisering nodig blijkt hoorden we van de collegae uit de Open VLD. De eventuele kopers zijn niet enkel de mensen die met de wagen komen. De bevoegde schepen wees erop dat alle parking faciliteiten blijven bestaan en dat de proef geëvalueerd wordt.

We mochten in dezelfde lijn enkele woorden “verrijken”. Sensibiliseren is ook in het dossier rond het stikstofdossier belangrijk. Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid. Het is ook zo dat we allemaal als consument actor zijn in de problematiek. Het probleem is zo ver reikend dat we in de over-productie/consumptie  mede oorzaak zijn van de vraag. Gezonde kwaliteit en een eerlijk loon voor de boer moet primeren op de prijs.

Ook het burgemeesters convenant waar we vragende partij waren en het overaanbod mede creëerden noopte ons raadslid tot een dubbel gevoel. Heel mooi allemaal en zeker toe te juichen dat de burgemeester en het schepencollege het convenant concipieerden. Toch verwachtten we een plan van het haalbare in plaats van een plan van de mogelijkheden.

Poperinge wordt met deze vorm van hoffelijkheid zeker de stad van de wakkere burger, een gezellige stad van bewuste sportieve fietsers en behoeders van de natuur.

Groen, dus en … en bleu heart waarom ook dat niet..

Omdat cultuur ook niet selectief en exclusief zou zijn vroeg ons raadslid ook of de digitalisering van het stadsarchief ook online zou toegankelijk zijn. De bevestiging werd geformaliseerd met de woorden van het dossier. De schatten uit ons rijk archief worden toegankelijk gesteld via doelgroepen.