Gemeenteraad juli 2020

09 Juli 2020

Gemeenteraad juli 2020

GEmeenteraad zonder publiek Eindelijk kon de gemeenteraad weer fysiek doorgaan, met de burgemeester, secretaris en schepenen in de klassieke opstelling, maar verder van elkaar en aan de overkant de 4 fractieleiders van de oppositie. Daarrond de andere gemeenteraadsleden op afstand van elkaar gezeten. Als zij dan het woord vroegen, kwamen zij aanzitten op een daarvoor voorziene plaats die ze eerst moesten ontsmetten. In ieder geval beter voor de raadsleden dan de voorbije twee maand.

Een vergadering, die duurde tot 23 uur .Eerst kwam het OCMW aan de beurt. De aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW bracht nog eens het stijgende aantal leefloners op tafel. Weinig aan te doen, zegt schepen Vanderhaeghe, gezien de VDAB verstrengd is en sneller de werklozen schorst.

Dan de gemeenteraad. Na het applaus voor Pascal Lapanne die vervangen wordt door Sofie Gruwez volgde de bespreking van de rekeningen met de klassieke bedenkingen van Open VLD en het klassieke antwoord van schepen Desmytter. De bespreking van de eerste wijziging van het meerjarenplan volgde, waarbij Groen had vastgesteld dat 210.000 € subsidies van Natuur en Bos onder het actiepunt ‘vergroening van de begraafplaatsen’ als een verhoging van de investering van 250.000 voor deze vergroening werd ingeschreven. De vraag naar extra bos werd aangegrepen om de aandacht te vestigen op de nieuwe stukjes groen, die in de stad zijn verschenen. Maar bos…?

De verordening naar aanleiding van de Montebergrally op het laatste weekend van augustus was volgens Groen (onder waardeoordeel uit te spreken ) onvolledig, omdat enkel de wedstrijd zelf en niet de bezetting van een groot deel van het centrum van Poperinge door rallywagens was gereglementeerd. Voorbarig, zegde de burgemeester, want …..het zal in het centrum niet doorgaan zoals aangevraagd. Er schreven 220 rallypiloten in, waarvan 160 weerhouden zijn. Groen vind dat dergelijk evenement niet thuishoort in het centrum van de stad en vraagt waarom niet werd gekozen voor het sportcomplex Don Bosco. De burgemeester had blijkbaar ook een ideetje, misschien hetzelfde. We zullen het binnenkort vernemen (suspens?). In ieder geval zal de stad niet gegijzeld worden door de rally en komt er wel ‘iets’ om de mensen in het centrum te krijgen. Nog een positief effect van de covid-19. En natuurlijk wil dit niet zeggen dat Groen plots voorstander is van rally’s, maar het betaamt niet om in de Poperingse gemeenteraad te filosoferen. O. i. juist wel?

De straatnaamgeving Pukelstraatje zorgde voor de nodige hilariteit toen raadslid Vanlerberghe de naam herhaalde zoals een Brusselaar of Antwerpenaar zou doen. Zo bleek nog eens duidelijk dat enkel de oude benaming Puckelstraatje voor een correcte uitspraak zou hebben gezorgd. “En”, zegde het raadslid van Groen, “Pukkel met twee k’s zou ook wel foutief geïnterpreteerd kunnen worden en niet wijzen op het oorspronkelijk visgerei, waar dit straatje naar verwijst”.

Groen merkte de zwakke punten op in het regiovervoerplan, vooral wat betreft het vervoer op maat, waarnaar verwezen werd. Het is zeer de vraag of mensen hun auto zullen laten staan, als er nog meer moet worden betaald voor het openbaar vervoer. En wat voor diegenen die geen auto (meer) hebben? De burgemeester noemt de sterke punten op : meer en regelmatiger bussen in het kernnet en aanvullend net . Voor vervoer op maat wacht hij af. Actie zou beter zijn voor iemand die in de regioraad zetelt.

En het toegevoegde agendapunt van Open VLD om de heer George Sutherland ereburger van Poperinge te maken werd niet eens gestemd. Eerst moest hij de burgemeester met hem gesproken hebben. Zal dan op de volgende gemeenteraad op 31 augustus aan bod komen. Het verhaal van de pluimen en de hoed?

In de vragenronde stelde Isabelle Sticker onverwacht dezelfde vraag over de gemiste subsidies die Groen, bij monde van Alex Colpaert had gesteld vorige maand in de online gemeenteraad. Blijkbaar was zij eventjes weggegaan van haar scherm en had ze de vraag gemist. Zal hopelijk niet meer gebeuren in de na-corona periode. Het siert haar dat zij aan het raadslid prompt haar excuses aanbood.

Sabien Battheu vroeg om koppeltjes ook op andere locaties dan het stadhuis te laten trouwen, bv in het Hoppemuseum. Schepen Vandromme was de idee wel genegen.

Ook CD&V-er Jeroen Verdonck had een vraag over het risico dat Poperinge loop door de kerncentrales van Gravelines. Kwam al op alle echelons aan bod en zal gezamenlijk nog eens door de Westhoekgemeenten bij de hogere instanties worden op tafel gelegd.

Het zou ons weer te diep in de morele categorieën doen graven als we de filosofie van de relance hadden bevraagd. Horeca en economie moesten inderdaad in hun kot blijven en we zijn niet ongevoelig voor de beperkingen die deze sector te verduren kreeg. De mondmaskers en de kadobons gaan we dankbaar gebruiken. We zitten echter niet zo goed in de verdelende rechtvaardigheid wanneer we de aangroei van het aantal leefloners opgelijst horen. Voor ons zijn dat mensen met naam en vaak de genoemde kwetsbaren. Met die vraag worden we in de raad zeker met het kluitje – dat moet je weten met jouw raadslid ervaring – in het parlementaire riet gekatapulteerd. Maar het O. C. M. W. is een plaatselijk – weliswaar angstvallig gesloten instantie. En we durven het zeggen er staat een schepen die ermee bezig is. Hem roepen we op om te doen wat hij kan HIER om deze expliciet eenzijdig ecomomische aanpak te doorbreken. H. Conrad (R.) rammel toch even aan Vrouwe justitia haar weegschaal zoals H. Corona ons leerde...