Gemeenteraad juli 2018

24 Augustus 2018

Gemeenteraad juli 2018

Verkiezingsgekte of voetbalkoorts? Tot zelf de voorzitster was getroffen.  

De zitting verliep tot in de puntjes getimed en naar de letter.

Heel wat punten waren – het mag gezegd – in de commissies in de gebruikelijke – gezien de schaarse vraag – bevredigende stijl beantwoord. Open VLD – spijts de letterneuk (Ze waren te laat!) – had een goed woord voor de uitlegstijl in de commissies.

In de aanvang wilde Mevrouw de voorzitster handhaving van de stiptheid. Deze touch is o.i. niet ingegeven door de enkele keren geciteerde oktoberkoorts maar blijkt meer een ingeboren handhavingsmechanisme vanuit een onzekerheid alias vrees woorden tekort te hebben in de pleitarena. Al hebben we de indruk dat de meerderheid die zorg niet nodig heeft. Toch vond Schepen Vanlerberghe op een bepaald moment dat de letter dodend werd. Hij verliet het platform al vinden we hem nu juist als schepen  de figuur die geen gebrek heeft aan dossierkennis en entertaining.

Vanuit groen zijn er slechts twee punten waar tussenkomst kon komen. Het charmeoffensief waarbij de NMBS een abonnement geeft aan de eerste jaars middelbaar is echt iets voor de komkommertijd. Open VLD maakte een terechte randbemerking. We zien het als persiflage voor wat NMBS betekent. Waar is de empathie van de dienst? Waar is het recht op basimobiliteit en bereikbaarheid? Eerst splitst men de bediening en duwt men onze kleinstedelijke regio in een onvolwaardig en onsolidaire hoek en dan komt men met een aalmoes, die dan eigenlijk – wat Open VLD ook aanbrengt – een prikje is. Hoe kan het dat op het moment dat de opdeling gepland werd de vertegenwoordiging – die men had met de – zij het beperkte impact – niet tenvolle heeft gebruikt?

We pleitten ook opdat de meerwaarde die men kan realiseren in de Vroonhofsite maximaal in het masterplan aan het bureau en middels de inspraak in de lijn van de groene vingers zal uittekenen. In deze zijn we archi spijtig dat er in de GRS toch een zin staat die de auto naar het centrum voert. De aanbreng – waar we raadslid Martine Vanbrabant kunnen in volgen – om er rust en ontmoeting te scheppen is zeker te weerhouden. We kunnen ook in de bedoeling – niet de inkleding – raadslid Blondeel volgen om er een kindvriendlijk geheel van te maken...

Als groen zijn we minder voor het opgangmakend kibbelkabinet. We dromen van een opbouwend verhaal. Waarom moeten de vragen en de aanbreng altijd op hun formele stijl gezift worden?

We geven daarom graag mee wat er in de vragen en de opmerkingen positief was.

We voorzagen de opmerkingen – die al te vaak de waardevolle bekommernis – kleurloos maken. Kennis en informatie voorspellen vaak de opmerking “wij zijn daar de oorzaak niet van”. Dit is materie van de WVI, moet nog de toetsing van hogere instantie doorstaan, wij maken de wet niet, wij hebben geen glazen bol, of “waarom altijd zout op de slak”.….

We dromen ervan dat de gemeenteraad eens wordt het forum waar opbouwend mag mee gedacht worden, waar én raden, én charters, én convenanten, én commissies, én beheersorganen atteliers worden waar met nodige tijdige informatie kan mee beleid worden uitgetekend ten gunste van iedereen en niet ten gunste van dé partij, dé macht, dé winnaar van de verkiezing.

brainstorming voor de verkiezing van oktober 2018