Gemeenteraad januari 2021

29 Januari 2021

Gemeenteraad januari 2021

Johan doorstaat het.

Johan kon

de klassieke geduld oefening

met de even gebruikelijke milde goed nieuws toast

drie uur lang verwerken.

En hij overleefde het.

 

Echt vele ongebruikelijke of onverwachte antwoorden en besluiten kwamen er niet uit de bus.

Er waren aardig wat punten ook bij de vragen van de oppositie die tot tussenkomst konden aanzetten. Maar als je daar voor de eerste keer zit en ook niet als een hond in het kegelspel wil voorkomen houdt je je aan de zijlijn.

Het bomencharter was zoiets. Het erfgoed lag te lonken.

Ons raadslid gaf al een eerste statement vanuit de basis. Is het de bedoeling dat de pastorie van Sint Jan-ter-Biezen wordt verkocht.… Zijn vraag werd duidelijk beantwoord. De pastorie wordt verkocht. Achteraf als het om het dorpenplan gaat dan verdedigt de burgemeester dat het democratie-proof wordt afgewerkt. Wanneer raadslid Battheu gecounterd door het raadslid Martine Vanbrabant ook de omgekeerde weg in vraag stelden werd de raad weer het laatste woord gegeven en de inspraak toch beloofd.

Het erfgoedverhaal ligt zoals voorligt in alle opzichten in de pijplijn. Raadslid Lefever heeft duidelijk hetzelfde refrein dat bij de diensten wordt gezongen en door schepen Loes Vandromme wordt gepresenteerd. De collega uit het Open Vld wou het burgerverhaal duidelijk vanuit de subsidie voor de burger. Ons verhaal ligt in de down-top aanbreng – deskundigen zeker als raadgevers – maar niet enkel bij de functionarissen.

Externe deskundigheid, maar zeker ook de geëngageerde burger en de Poperingenaar die er al jaren mee bezig is, ook de dorpeling als het over de dorpen gaat. De huidige raden: stedelijke raad voor cultuurbeleid en CO7 kunnen o.i. niet de verzuchtingen boven krijgen….

In de drie uur van de zitting is het voor een kersvers raadslid een hele opdracht. We voelen ons gelukkig dat er heel wat deskundigheid over de duurzaamheid en vergroening aan bod zal kunnen komen. We hopen ten zeerste dat de inbreng de kans krijgt en niet omwille van impermeabiliteit of de verwondering in de lade van de voorbarigheid of de achterdocht geneutraliseerd wordt.