Gemeenteraad januari 2020

31 Januari 2020

Gemeenteraad januari 2020

Dertig minuten: nieuwe recordpoging full democracy.

Een kort verslag van een even korte gemeente- en OCMWraad. Ze duurde exact 30 minuten.

Zo goed als geen tussenkomsten op de schaarse 12 agendapunten. Enkel 3 mondelinge vragen over hondepoep die in de wijk Eeckhoute in Proven stelselmatig wordt gedeponeerd en niet opgekuist. De waarschuwingsborden die elke 3 weken worden geplaatst en verwijderd, zijn blijkbaar niet efficiënt. Kan het bewonersplatform misschien soelaas brengen?

Ook de glascontainer in Proven kan geen blijvende bewaking tegen het sluikstorten bieden. Te saai om constant naar de beelden te moeten turen, aldus de burgemeester. De inspanningen tegen sluikstorten worden opgedreven (budget voorzien in meerjarenplan), maar het blijft een ‘ongelijke strijd’, zegt hij. Een voor ons niet onbekend fenomeen (Daar ga jij niet over beslissen, dat is aan het schepencollege) . Misschien ook eens denken aan vrijwillige samenwerking in het bewonersplatform?

Een derde vraag handelde over de LOODS (het voormalige Huize Godtschalck, dat van Heuvelland naar Poperinge wenst te verhuizen). Die is gepland. De buurt werd gebriefd door de eigenaar, maar er is nog geen omgevingsvergunning voor is aangevraagd. De tussenkomst lokte de bedenking uit van de burgemeester dat dit een schoolvoorbeeld is van een retorische vraag. Hij bedoelt daarmee dat de vraag op zich het antwoord overbodig maakt. Zolang er geen vergunning ervoor behandeld is door het schepencollege, die alleen hiervoor bevoegd is, kan en mag hij geen commentaar geven. Hier kan geen speld worden tussen gestoken. Maar zo’n antwoord prikt wel!