Gemeenteraad januari 2019 Alex I

02 Februari 2019

Gemeenteraad januari 2019 Alex I

Algemeen is de indruk gewekt dat een andere dynamiek zit in deze gemeenteraad. De tussenkomsten en vragen waren over het algemeen inhoudelijk interessant. Ook werd op de vragen correct geantwoord, meest door de burgemeester die zich blijkbaar wel in zijn sas voelt met zijn nieuwe ploeg. Het agendapunt over het huishoudelijk reglement gaf aanleiding tot tussenkomsten van alle oppositiefracties. Het was dan ook een drastische ingreep om zomaar de 4 commissies, die ter voorbereiding van de gemeenteraden plaatsvonden de vorige legislatuur, te herleiden tot 1 commissie die dan ook maar zal gehouden worden over financiën en intercommunales ed. Dus geen kans om technische uitleg te krijgen over ruimtelijke ordening en andere aangelegenheden. Weer een kans minder voor de burger om zich te informeren. Te weinig interesse in de vorige legislatuur is een te gemakkelijk excuus. Ook het vragenhalfuurtje vóór de gemeenteraad, waar oa. Open VLD al sedert twee legislaturen op aandringt komt er niet. Schepen voor inspraak meent dat de goed bijgewoonde bewonersplatforms voldoende inspraak mogelijk maakt. Het is te zien hoe je het bekijkt : Inspraak over een beleidsbeslissing die vaststaat heet info. Inspraak betekent medezeggenschap en gebeurt voordat beslissingen worden genomen. De oppositie stemde eensgezind NEEN op dit agendapunt. Na heel wat geheime stemronden voor de toewijzing van de ‘postjes’ in diverse inter- en andere communales, was het tijd voor het echte werk. De oppositie kreeg wat ‘niet betaalde’ zitjes en zo werd aan Alex een zitje in CO7 (cultuuroverleg 7) toegewezen. Voor de verkaveling Bommelbilk stelde Groen dat er geen openbare groene ruimte is voorzien tussen de toch aanzienlijk gegroepeerde te bebouwen loten. De burgemeester vouwde er prompt het verkoopplan open om aan te tonen dat er meer dan de vroegere verkavelingen heel wat groene ruimte is, hij toonde de groene strook langs de bommelaarsbeek, waarop Groen opmerkte dat de grond ingekleurd staat als ‘effectief overstromingsgevoelig gebied’ waarop dus zeker niet kan gebouwd worden. Eigenlijk kan dit niet meegeteld worden als openbaar groen. Dat bijna de ganse verkaveling op ‘mogelijks overstromingsgevoelig gebied’ is ingekleurd , wordt weggewuifd als iets dat zomaar zonder goede reden is aangeduid op de watertoetskaarten, (“want het is daar nog nooit ondergelopen”) en waar geen rekening mee moet gehouden worden. Hopelijk beleeft hij tijdens zijn burgemeesterschap geen honderdjarige storm met uitzonderlijke hoeveelheid regenval. De evaluatie van het Save charter, geclaimd door Open Vld, was voor Groen de gelegenheid om nog eens te wijzen op de lichtmast die midden op een vernieuwd voetpad in de Hoppelandwijk staat. Tevens suggereerde Alex dat het tijd werd om mee te doen met autoluwe zondag, die dit jaar op 22 september doorgaat. Waarom niet eens een systeem met randparkings testen met pendelbusjes naar het centrum? De schepen van mobiliteit stond hier niet direct weigerachtig over en zal de verenigingen hierover bevragen. En de andere charters die Poperinge rijk is (vb. Faire Trade)? In een pril stadium komt het Vroonhof op de agenda. Er wordt een soort wedstrijd uitgeschreven (WinVorm) voor ontwerpbureaus. Groen nam de gelegenheid te baat om het te hebben over de criteria : Alex stelt de vraag of duurzaamheid, ecologie, klimaatvriendelijkheid en voldoende publieke groen ruimte voor ontmoeting voldoende zal meegenomen worden in de beoordeling van de voorstellen. Nog te vroeg om dit nu reeds te zeggen, stelt de burgemeester, eerst de voorstellen afwachten. En de opmerking dat de burgers en ook jongeren moeten betrokken worden van in het begin werd niet weerlegt, enkel dat ook minder jonge mensen hun zeg moeten zeggen, wat evident is. We zijn uiteraard raadslid Pascal Lapanne genegen met zijn bekommernissen over hindernissen in de stad voor de minder mobiele burgers in een rolstoel en openbare toiletten in de deelgemeenten. De stellingname in verband met het binnenlands beleid en de mogelijke keuzes zal ons zeker ook nog bezig houden. Ook daar willen we de keuzes die kunnen gemaakt worden tijdig mee sturen. tekst: Alex Colpaert