Gemeenteraad januari 2017

03 Februari 2017

Gemeenteraad januari 2017

De zitting had af en toe het spreekwoordelijke topje van de politieke ijsberg ook al rolden wijze woorden aandoenlijk over het spreekgestoelte.naar elkaar te luisteren

 Het ontslag van raadslid Lieven Ryckbosch en de eedaflegging van de heer Jan Van Bruwaene gebeurden in een vrij snel tempo. We hoorden in Jan een gedegen dossierkennis en zijn verheugd in zijn assertiviteit.

 

Alle vervangingen die het gevolg zijn van deze verschuiving verlopen met slechts één tegenstem.

Stephanie rappelleerde de gemeenteraad op de mogelijkheid in het Reglement houdende de toekenning van een gemeentelijke geboorte- of adoptiepremie een Fair Trade touch te implementeren. Schepen Vandromme zegt dat wordt onderzocht of wereldwinkel kan worden ingeschakeld in het pop cadeau parcours. Nu zien of dit wordt kenbaar gemaakt aan de betrokkenen. We hadden het uiteraard verder willen brengen en een meer sturend aanbod te realiseren. Als schenker kan je toch je cadeau bepalen?

Schenking van verscheidene collectiestukken aan het stadsarchief juichen we uiteraard toe.

De herinrichting van de begraafplaats Ter Ruste Poperinge is unaniem enerzijds goed bevonden. Zoals enkele keren herhaald. De ideale wereld bestaat niet. Meerdere partijen sturen aan op bijenvriendelijke optimalisering. Raadslid Lapanne benadrukt de verharding en raadslid Lefever wijst op een moddergebied. Raadslid Van Bruwaene vraagt een overdekte ruimte voor de rouwceremonie. Schepen Vandromme oordeelt dat de huidige voorziening voldoet gezien de muur. Stephanie vindt de look strak en eerder koud. Schepen Vandromme vindt dat dit de moderne mens wel ligt. De gustibus?  Vanuit de groene optie had er meer bloemenweide kunnen zijn. Bloemen, vooral bijvriendelijke bloemen maken afscheid minder kil, sugereren rust..

De bespreking van de heraanleg van de voetpaden in De Lijster en de Hoppelandwijk (fase 1) brengen de vergadering bij de mallemolen van instanties die ermee te maken hebben: eandis en de palen op het voetpad (feiten), het beheer van de bomen, de wegen? Hier vraagt groen de bomen zomaar niet te schrappen zonder ze te vervangen. De opmerking alsof alle bomen zullen vervangen worden door de enkele bomen van de Doornstraat lijkt op een verwijzing naar het paradijs. Inderdaad de ideale wereld bestaat niet!

Heraanleg van het Burgemeester Bertenplein. Raadslid Jan Van Bruwaene wenst de bevestiging over het verdwijnen ? en niet herplanten van de koningsboom. Schepen Pieter Marchand argumenteert vanuit de mobiliteit. De gekandelaarde linde wordt nergens herplant. De vorige opmerkingen ? ook van groen ? over  groenaanplanting hebben geen resultaat koning auto haalt het.

Alle signalisatie ten spijt is het niet mogelijk te verhinderen dat verkeersborden worden door onbevoegden weggenomen.

De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en wegeninfrastructuur in de Switch Road wekt een terechte vraag op van raadslid Van Bruwaene. In het kader van het luisteren naar mekaar is er voor de goede luisteraar te horen dat de meerderheid blijft bij het al gemelde standpunt dat ze selectief omgaan met gescheiden riolering. Op lange termijn voorziening zet men niet in. Soms zijn o.i. bepaalde economische grenzen, als het over milieu gaat, eerder te snel ingeroepen.

De Fietssuggestiestrook: okerkleurige coating op de KWS verharding kunnen we toejuichen..

Voor het afremmen van de snelheid worden er 2 verkeersplateaus en 2 verhogingen aangebracht.

In de Mandeldreef vervolledigd de overdracht van grond naar openbaar domein de transactie. Ruimte voor o.a. groene zone?

De samenstelling stedelijke adviescommissie voor milieu en natuur wordt geactualiseerd.

De sloop van het ontmoetingscentrum De Bollaard en de bouw van een nieuw multifunctioneel gebouw doorliep het gehele parcours en werd goedgekeurd specifieke boom-detail incluis

.

Hierop volgde een resem aanvullende punten en vragen.

Pascal Lapanne, Open Vld, had het over de losse stenen (schade op het heraangelegde plein Eekhoute). Schepen Kris Notebaert kijkt het na.

Johan Lefever, Open Vld, vraagt aandacht voor de doorgang zwaar verkeer Bruggestraat-Valkestraat - Ieperstraat. Terecht houdt men het zwaar verkeer buiten. Het gemakkelijker maken ervoor is inderdaad geen keuze. Er wordt uitgekeken hoe het aan de inrij aan de kant Bruggestraat wordt opgelost. De burgemeester is blijkbaar in het luisteren geremd omdat hij de vraag als (met de betrokkenen behandeld) niet verwacht.

Bert Costenoble, Open Vld, wil het milieu vriendelijk imago van zijn partij etaleren. Schepen Pieter Marchand wijst te recht op het private karakter van zonnedelen. De stad koos de zonnepanelen wel voor eigen gemeenschapsgebruik. Zonnedelen is investering van particulieren letterlijk op het dak van?

Jean Marie Blondeel, N-VA, brengt de story Reningelst op tafel. De burgemeester geeft een uitgebreid relaas met emails en details van alle bevoegde instanties. Het moet duidelijk zijn dat buiten de stad en de burgemeester om AWV, erfgoed, enz..  (zelfs de aandachtige luisteraar kan ze niet allemaal in geheugen houden) het schema onvoorspelbaar maken. m.b.t. de geplande werken in Reningelst.

Jean Marie Blondeel, N-VA, krijgt vrij gedetailleerde verwijzing naar vroeger besproken details om m.b.t. de werken in Roesbrugge. Zijn aanbreng was wel bedoeld om het op de brug naar zijn perceptie te verbeteren. Het luisteren kwam hier ter sprake (tussendoor ook de regel dat er geen discussie mag ? vragen zijn er om een antwoord te krijgen). Van beide zijden was verduidelijking nodig om de vraag goed te verstaan. Ons lijkt het dat vragen altijd te veel worden formeel onderzocht. Waarom mag de vraag niet eenvoudig de openbaarheid dienen? Waarom altijd eerst splinters zoeken?

We zijn blij dat collegae mekaar steunen om de moed erin te houden van vragen te formuleren. Inderdaad fair play is van weerszijden belangrijk om toch een deel van de ideale wereld te realiseren. Zoals het op dat moment werd gezegd.

In de vragen kwam nog de signalisatie aan bod,. Raadslid Jan Van Bruwaene vroeg hoe het is verlopen rond de werken aan de Frans Vlaanderenweg. Hier waren nuttige verwijzingen hoe de onderscheiden niveaus functioneren (cf. Supra).

De selectiviteit speelt blijkbaar ook als het om nationaal of naast hoger echelon gaat. Waarom moet de minister erbij worden genoemd? Er is meerdere keren op gewezen dat bepaalde trajecten afhangen van of het AWV of erfgoed en dat dit maakt dat de vraag hier niet moet gesteld zijn (aldus de meerderheid). De vraag was wel op het plaatselijk vlak bedoeld en vanuit de bekommernis voor de plaatselijke handel. Hier was het politieke steekspel voor de aandachtige luisteraar overduidelijk. Voor ons was het verhaal instructief.

Open Vld via raadslid Sabine Batheu vroeg naar de bewegwijzering naar het zwembad. Terecht ook met het oog op aanstaande werken. Hier ook de aanwijzing van de betrokkenen met de o.i; onnodige verwijzing naar het parlementaire niveau.

Er was duidelijk ruime publieke belangstelling en de corresponderende politieke profilering.