Gemeenteraad februari 2021

01 Maart 2021

Gemeenteraad februari 2021

Eindelijk. We kozen voor de korte versie van het verslag en geven de letterlijke vraag van ons raadslid weer.  

De burgemeester zei dat hij het moeilijk had met het vermanend vingertje van dhr. De Schacht.
Over de berekening en de verwijzing naar het Burgemeestersconvenant hoorden we in het antwoord geen woord.
Ons raadslid Johan De Schacht begreep in zijn repliek de verwijzing naar de Federale materie en het probleem op gemeentelijk vlak.
Tenslotte voelde Johan de laatste noot aan als een sneer naar het groene gedachtengoed en zijn rechtmatige verdediger: ik stel vast dat de dj is veranderd maar het afgezaagde deuntje niet. 
Dit was de letterlijke tekst van Johans tussenkomst:
Naar aanleiding van de aankondiging, in diverse weekbladen begin februari, dat de Montebergrally doorgaat eind juni 2021 en de Ieperrally midden augustus 2021 hebben wij volgende vraag:
Duurzaamheid staat vandaag hoog op de agenda bij alle maatschappelijke sectoren en op alle niveaus. Spijtig genoeg is dit begrip inhoudelijk uitgehold en staat het vandaag ver van de definitie voor het eerst bepaald in het Brundtlandrapport van 1987. Dit bleek eens te meer toen de organisatoren van de Ieperrally deze rally in 2019 een “duurzaam” karakter gaven door o.a. de co2 uitstoot te “neutraliseren” en dit door voor elke deelnemer 1 boom te planten, wat neerkwam op 150 bomen of een terrein van 4,2 are te beplanten.
Neemt men duurzaamheid ernstig dan komt men tot heel andere bevindingen:
Het parcours van de Ieperrally bedraagt :289km
Het aantal piloten bedroeg in 2019 (laatste rally) :140
het benzineverbruik van een gemiddelde rallywagen is: 50 liter/100km
en de co2 uitstoot van een benzineauto is 2,4kg co2 per liter benzine
De totale co2 uitstoot voor de rally bedraagt dan: 48552 kg.
Om 1 ton co2 te compenseren (neutraliseren) zijn 40 bomen nodig,
dus om 48,552 ton co2 te neutraliseren zouden 1214 bomen moeten geplant worden, wat minimum een terrein vergt van 35 are.
Daarbij komt de verborgen impact bij door de uitstoot van de technische omkadering, de volledige organisatie van het terrein en de uitstoot van de bezoekerswagens: een verdubbeling van de co2 uitstoot van de rally zelf. Men kan dus enkel van een co2 neutralisering van de volledige rally spreken als men ter compensatie 2428 bomen plant, wat neerkomt op 70 are.
Let wel,
Deze aanplanting moet volledig los gezien worden van de inspanningen die Poperinge en Ieper willen leveren in het kader van een vernieuwd Burgemeestersconvenant om tegen 2030 40% minder broeikasgassen uit te stoten. Deze voorgenomen inspanning verdient alle respect. Maar wanneer dit naar beneden gedrukt wordt door activiteiten op hun grondgebied die absoluut milieuschadekijk zijn, dan moeten de organisatoren van de rally op hun verantwoordelijkheid gewezen worden.
Vraag 1:
Wil of kan Poperinge, de organisatoren verplichten om de rally op haar grondgebied co2 neutraal te organiseren, zodat dit niet bovenop haar inspanningen komt om het voorgenomen Burgemeestersconvenant aangaande de co2 reductie tegen 2030 waar te maken. Dit zou getuigen van een consistent beleid gebaseerd op een morele reflex.
Vraag 2:
Is stad Poperinge bereid om stad Ieper, waarmee ze het Burgemeestersconvenant betreffende de co2 reductie van 30% tegen 2030 zou aangaan, aan te zetten tot dergelijk initiatief? Hierdoor zou de positie van beide steden in de onderhandelingen hierover heel wat sterker zijn.