Gemeenteraad februari 2020

26 Februari 2020

Gemeenteraad februari 2020

Is het door de aanwezigheid van heel wat studenten op de bezoekersbanken of omdat de raad door Groen vanaf het eerste punt over de deontologische code van raadsleden en leden van het schepencollege verduidelijking gaf op het democratisch aspect van het respect dat daarin voorop wordt gesteld, deze gemeenteraad verliep in alle sereniteit en aan de oppositie werd voldoende ruimte gegeven om het debat te voeren.

De punten werden verder vlot afgehandeld en de ja’s volgden elkaar snel op, zodat de eerste 10 agendapunten unaniem werden goedgekeurd. Bij de motie voor de NMBS had Open VLD een amendement ingediend met de vraag aan de NMBS om in het station een Treinpunt te installeren, een winkeltje waardoor de wachtzaal langer kan openblijven en waar gewone treinkaartjes zouden kunnen worden aangeschaft. De burgemeester gaf toe dat dit al in het verleden was aangehaald en hij dit had vergeten. Het agendapunt werd prompt aangepast, maar de meerderheid kon het toch niet laten om een lichte wijziging aan te brengen.

Groen had lof over de manier waarop de verlegging van voetweg 64 was aangepakt, maar oogstte hierbij niet bij alle partijen applaus. Bij monde van Danny Lefebvre onthield Open VLD zich, omdat zij het openbaar onderzoek wil afwachten. Dit kon niet echt op veel begrip rekenen zowel bij de andere oppositieleden als bij de meerderheid, maar er werd geen commentaar op gegeven.

Open VLD vreest dat de organisatie van de richting dans in de academie in concurrentie zal zijn met de private aanbieders van dans en balletlessen. Door het antwoord van schepen Vandromme werd duidelijk dat dit niet het geval is en dat subsidies van Vlaanderen om toe te laten kinderen uit kansarme gezinnen aan deze lessen deel te nemen een opportuniteit is die Poperinge niet mag laten liggen. Een heel andere aanpak wordt dan ook verwacht in de academie. Open VLD stemde tegen. Open VLD kaartte de verwaarloosde rotondes van de ring rond Poperinge aan en vroeg om een Poperingse kunstenaar aan het werk te zetten om één of meer ervan van een kunstwerk te voorzien.

Groen vroeg wanneer de mestsilo’s in de Gravendreef ontmanteld zullen worden. 3 maand geleden was immers ook door de provincie de regularisatievergunning geweigerd. Het antwoord van de burgemeester was al even lang als de lange tijd nodig om de mesttransporten stil te laten leggen. Een vaststelling van bouwovertreding (bij de opbouw) zou mogelijks sneller tot de stillegging hebben geleid. Milieuovertredingen hebben blijkbaar meer tijd nodig. En van de silo’s in de Gravendreef zijn ze nog niet verlost. De Far-west is gelukkig terug een trage weg, maar de ruïnes zijn er nog. Rome is niet gebouwd in één dag. Nu beginnen weer lange procedures.

Open VLD had na de gewone agendapunten nog 3 mondelinge vragen over de vernieuwde website (komt er op 29 februari), de laattijdige betaling van de premies voor gescheiden rioleringswerken en over de stadskrant die bij velen veel te laat en zelfs nu nog niet bij één van de raadsleden in de bus is gevallen.

Omstreeks 21.45 uur is gemeente- en ocmwraad afgelopen en volgt nog het AGB en een agendapunt van de gemeenteraad in besloten zitting.