Gemeenteraad februari 2017

10 April 2017

Gemeenteraad februari 2017

Dit was opnieuw een vergadering met de ondertussen bekende antwoordstijl die aan windowdressing hier en daar niet vreemd is. Af en toe is de luisterende burger geneigd om de vraag luidop te herformuleren om de randinbreng te weren opdat er to the point zou geantwoord worden. Vooral als waardeoordelen verschillen is er selectieve doofheid. De intekening Regierol Sociale Economie is goedgekeurd. Raadslid Van Bruwaene kreeg een distinguo. Er volgt: buitengewone onderhoudswerken aan diverse wegen. De goedkeuring bestek en wijze van gunnen voor verschillende wegen: Hoge Noenweg, Spaarpotweg, Ekekappersdref, Busseboomstraat.

Over de aanleg van de Bachtewegel is de vraag van ons raadslid of er een vervolg wordt aangebreid door het overblijvend stuk in het kader van fiets ? en wandelgebruik ook te verbeteren. De bedoeling van de vraag wordt in het antwoord niet specifiek meegenomen.

In de Nijverheidsstraat - project De Zilvertorens is er een kosteloze overdracht van grond. Op het einde van dit traject loopt het wegeltje naar de poort van Poperinge uit op kans op bloemenweide en zelfs publieke boomgaard, want de grond komt in handen van de stad.

Er komt een Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen. Dit moet de burger helpen om juiste personen te contacteren bij werken.

De heffing van een retributie op de aanvragen voor of melding van stedenbouwkundige handelingen, het exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen of activiteiten en aanvragen naar vastgoed- en milieu-informatie wordt in het kader van vertraging teruggedraaid. Hopelijk wordt het later eenvoudiger om alles te volgen en wordt de openbaarheid gediend door de toegankelijkheid tot het grote scherm (dat eerder al is goedgekeurd).

De GECORO geeft verslag en er wordt in de zitjes geschoven. Hier stelt zich de vraag of er in detoekomst niet kan voor gezorgd worden dat de betrokkenen niet zomaar worden gevraagd om zich over te geven aan mechanismen waar ze niet hebben kunnen mee beslissen.

In het kader van het save-charter is  de databank waar mobiliteit en verkeer kan beroep op doen aan te raden. Schepen Marchand gaf te kennen dat hij deze instantie kent. De details lijken echter niet allemaal zo duidelijk. Raadslid Battheu is gelukkig om de samenwerking met de ouders van verongelukte kinderen. Er is echter niet onmiddellijk unanimiteit rond de veiligheid van de nieuwe kiss and ride zone aan de school van de Penitenten. De school vindt het een verbetering alsdus de burgemeester. Wanneer raadslid Van Bruwaene de vraag stelt rond de veiligheid in Roesbrugge is antwoordstijl terug ad hominem. Nog maar eens je kan toch tonage-beperking opleggen en landbouwers en grootvervoer via Elzendamme doen rondrijden. Een afweging die we toch zouden willen van sterkere argumenten voorzien.

De Motie betreffende de herziening van het N.M.B.S.-vervoersplan is te prijzen. Raadslid Battheu wil het opentrekken en een autonome lichtere verbinding tussen Poperinge en Kortrijk 2x uur inleggen. Deze toevoeging is tegenaangewezen maar kan wel in het overleg meegenomen worden aldus de meerderheid..

Ontwerp en realisatie van een shelter voor de sjouwer, herdenkingsmonument China is goedgekeurd. Er blijkt wat inkrimping omwille van de afslanking van de subsidies door de overheid.

- WO I. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

Het leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse speelpleinen wordt goedgekeurd. Schepen Ben Desmyttter hast zich om de creativiteit en het avontuurlijke van de pleintjes te benadrukken. Ons raadslid onderlijnde dat het niet zozeer om het budget gaat dat er ook vaak een minder prijskaartje kan aanhangen wanneer er meer op natuurlijke elementen en Robinson toestanden wordt gedacht.

Als aanvullend agendapunt bracht raadslid Battheu de vraag naar het parcours van de onderscheiden stoeten. Volgens de burgemeester lijkt erop dat de situatie ? behoudens onverwachte omstandigheden erop dat het zal meevallen. Alleen voor de processie moet er nog overleg komen.

Raadslid Van Bruwaene had een lijstje bij en stelde meerdere vragen. Zijn aanvullend punt was om de gemeenteraden wat flexibeler te organiseren en rekening te houden met vakantieperiodes in het onderwijs. Met enige wrevel wordt het antwoord ingeleid met dat kon in de bestaande mogelijkheid van een gezamenlijk fractiebespreking aan bod komen. Arme collegae het spel van de democratie heeft ook formele (flexibele) regels.

Dan kon ons raadslid Stephanie haar punt proberen. De Monteberg Rallysprint van mei 2017 kreeg zijn voorlopige toelating. De vraag was bedoeld om de raad te vragen wat je doet met het burgemeestersconvenant als zo'n evenementen toelaat. Er was geen discussie geplant omtrent veiligheidsvereisten. De argumenten die rechtstreeks de toelating moesten verduidelijken waren. De grote Rally is wel toegestaan. Quod non. Er werd gereageerd in het verleden op de grote Rally. Appelen met peren vergelijken is daarbij niet DE plausibele verdediging. Moraliteitsoverwegingen kunnen inderdaad uitgaan van andere keuzes. Het is duidelijk dat groen hierin de medische veiligheid (weren van fijn stof en CO2) component belangrijker vindt. Ook een zg. kleine vooruitgang zou het burgemeesters convenant DIENEN.

Rond het zwerfvuil somt Schepen Notebaert de acties op die vanuit de Minaraad zijn gestuurd. Ons raadslid Raadslid onderlijnt dat het probleem spijts de lofwaardige inspanningen het zwerfvuil een probleem blijft. Er zijn vaststellingen met de camera gebeurd. Prima. Preventie is en blijft nodig. Schepen Notebaert vermeld statiegeld als positieve remedie.

Rond de windmolens staan signalen zodat bij vriesweer gemeld wordt dat er ijsvorming kan zijn op de molenwieken. (Vraag raadslid Tilleman).

In de reeks vragen die vanuit de NVA worden gesteld horen we nog dat individuele consultaties (voorafgaande aan de gemeenteraad) van de betrokkenen de transparantie dienen. Of de pers hieirn meegerekend moet worden is niet zo duidelijk (soms onvermijdelijk). De handelsraad raadplegen is blijkbaar ook niet zo gemakkelijk. Popup toestanden kunnen volgens de NVA afvaardiging gesubsidieerde concurrentie zijn. Dit is opnieuw een kwestie van waardeoordeel dat kan verschillen naargelang de vooropgestelde normen en waarden.

Schepen Marchand geeft ook aan dat er verlichting wordt geplaatst op het ontbrekende punt (vraag NVA). Daar worden de stappen voor gezet door AWV.