Gemeenteraad februari 2015

02 Maart 2015

1. Gemeenteraad. Ontslag van een raadslid. Aktename. Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger. edaflegging en installatie. c. Opvolging als voorzitter van de gemeenteraad.Miriam Maes neemt over van William De Sagher. Dankwoord Open VLD en NVA.

2. Gemeenteraadscommissies Algemene zaken en financiën en Ruimtelijke, milieu- en natuurontwikkeling. Verkozenverklaring vast lid.

Stefaan Derycke wordt verwelkomd. De vertegenwoordiging landbouw in gemeenteraad wordt extra verzorgd in de onderscheiden ankerpunten. Zie verder

3. EVA Sappenleen cvba. Vervanging vertegenwoordiger gemeenteraad in algemene vergadering en raad van bestuur.

Stefaan Derycke neemt de zetel.22/22

4. Stedelijke adviesraad voor mobiliteit en verkeer. Wijziging samenstelling. Goedkeuring.

Chantal Vanzieleghem aangesteld. 22/22.

5. Ethias NV. Vervanging vertegenwoordiger algemene vergaderingen.

Marc Devos vertegenwoordigt. 21/22

6. Waterschap Zuid-IJzer. Vervanging plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad in de stuurgroep.

Stefaan Derycke plaatsvervangend vertegenwoordiger. 22/22

7. De Watergroep. Vervanging plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen.

Marc Devos plaatsvervangend vertegenwoordiger. 22/22

8. Psilon. Vervanging plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen.

Chatal Vanzieleghem plaatsvervangend vertegenwoordiger. 22/22/

9. Psilon. Verlenging borgstelling voorschotkrediet bij ING België NV. Goedkeuring.

Schepen Loes Vandromme verontschuldigd zich omwille van het ontbreken van twee documenten in het dossier. De reden van de tekorten van Psilon is drieërlei. Meer uitgaven, minder subsidies van de Vl. Overheid, vertraging door procedures ivm milieu. In de toekomst geen problemen. De voorzitster van de raad geeft aan dat het doc. over de juridische kant van de zaak op intranet staat.

Als groen zijn we wel bang dat het blijkbaar mogelijk is van de Raad van State te negeren. Het zal niemand verwonderen dat de milieu wetgeving dwarsbomen of er moeilijk tegen doen of ageren tegen uitspraken van de Raad van State onze goedkeuring niet kan wegdragen. We zijn in milieuzaken al niet de beste leerlingen van de klas in Vlaanderen

10. Camerabewaking.

Plaatsing en gebruik ANPR-camera Frans-Vlaanderenweg. Advies. b. Uitbreiding van de camerabewaking in het stadscentrum. Advies.  c. Leveren en plaatsen van bewakingscamera's volgens perceel 11 van het IT-raamcontract 2013-2017. Goedkeuring.

Behoudens wat upgrade wordt er niet meer uitgebreid. Open VLD juicht toe. De burgemeester vat de evaluaties samen. Positief is vooral het ophelderen van misdrijven en overlast. De zwemkom is nog in de planning ivm. Camera plaatsing. Er zijn teveel invalswegen om overal camera's te plaatsen zoals op de Frans-Vlaanderenweg. De politiezone kost vooral ? 90% - aan personeelskosten (Antwoord aan raadslid Van Brabant omtrent camera's ook aan de Abeelseweg. ? met de opmerking dat zo'n vragen beter vooraf worden ingediend ? onmogelijk, te duur.)

11. Besluit van de burgemeester houdende dringende tijdelijke politieverordening naar aanleiding van een evenement in de maand februari 2015.

12. Buitengewone onderhoudswerken aan diverse wegen. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

Open VLD bij name van raadslid Vanhee applaudisseren en vragen om vol te houden in het onderhouden van de landelijke wegen.

13. Westouterstraat. Ondergronds brengen van nutsleidingen. Goedkeuring bestek, plan, raming en wijze van gunnen.

LED verlichting en dimmen Goede punten! Inderdaad.

14. Verkaveling H. Permekeplein. Goedkeuring wegentracé.

15. Verkaveling Bommelbilk. Goedkeuring wegentracé.

Goed dat de verbinding met spinstraat niet doorgaat naar de Bommelbilk. Jammer voor het bosje groen dat verdwijnt! Rik Sohier zal zich draaien in zijn graf?Goedkeuring.

16. Fietspad Poperinge-Woesten. Verkoopbeloften en pachtvergoedingen.

17. GECORO. Werkingsverslag 2014. Goedkeuring.

We lazen het document en vinden het ¾ goed.

18. Reglement over de stedelijke herkenbaarheid bij de toekenning van een toelage bij de organisatie van evenementen door derden. Goedkeuring.

Voor ons niet gelaten, maar geen prioriteit. De herkenbaarheid en de uitstraling van de stad kan expliciet door de keuze van de convenanten en het opvolgen van haar charters meer betekenen dan een monument ? momentaan - standbeeldinhuldiging. Maar de discussie in de raden is in bepaalde raden letterlijk voorbijgegaan. Of niet op tijd? Of de raad denkt andere katjes te moeten geselen

19. Schenking van verscheidene collectiestukken door de Vrienden van het Hopmuseum vzw. Definitieve aanvaarding. Goedkeuring.

Verdient een erkenning. Verdient zorg voor gepast behoud.

20. Schenking van verscheidene collectiestukken aan het stadsarchief. Definitieve aanvaarding. Goedkeuring.

Verdient een erkenning. Verdient zorg voor gepast behoud.

21. Vragen en antwoorden.

Mevr. Raadslid Battheu had twee vragen

  1. De vereniging van verongelukte kinderen vraagt om een charter. Stand van zaken? 19/03/2015 mobiliteitsplan in de stuurgroep. In april 2015 in de gemeenteraadscommissie omstandig verslag.
  2. Twee knelpunten: Bankelindeweg ? Vleteren een gevaarlijk punt en St.-Jansstraat ? Ouderdomsweg ? wordt zo snel mogelijk ter sprake gebracht, aldus schepen Marchand. Met Vleteren moet nog onderhandeld worden rond de zichtbaarheid.

22. Mededelingen.

 

Commisies waren interessant

Oostlaan.

Als groen werd door Stephanie de nadruk gelegd op het feit dat er naast koning auto ook een fietsende burger zou moeten bedacht worden. Wat hier blijkbaar wat mank loopt.

 

Begraafplaatsen en aanleg lijkt toch ? eerder schoorvoetend, zo te horen ? het pesticideverbond  erdoor te komen. En daar is groen uiteraard blij om. Dank U, Meneer de Schepen. Zelf en dat moet ook gezegd werd er gekozen voor gras: Plaggen gras. Hopelijk zit hier en daar een zaadje van de bijenvriednelijke bloem in. Gratis te verkrijgen bij de provincie!

 

Raadslid Lapanne vraagt om de graslijnen tussen de blokken in het stadspark op te hogen. Met begrip luisterden we. Toch pleiten we voor een evenwicht. Een park mag toch een park blijven.