Gemeenteraad december 2021

25 December 2021

Gemeenteraad december 2021

Het politieke forum is sloganesk besmet. Onze burgemeester is bedroefd

Wij zijn verrast door het antwoord van de burgemeester. Hij is bedroefd. Zo vaak was de aanzet van het antwoord “we zijn verrast”. Dat kwam o.i. van uit een eerder laag empathische reflex of het onvoorbereid zijn op de bekommernis van de collegae uit de raad. Zo kan je inderdaad “verrast” zijn.

Vandaag is ons aanvoelen dat het raakpunt duidelijk anders is. Het blijkt erg moeilijk te zijn om het particuliere en de perceptie van de andere te overstijgen. De vraag van raadslid Gruwez omtrent de bouw in Roesbrugge werd omstandig, lichtshow incluis, verdedigd. De foto van het reclamebord rakelings verzonken in de wateroverlast werd geduid als sloganeske perceptie in bedroevend polemisch politiek toneel. De details van het dossier moesten de slogan doorprikken. We vonden de methodiek, even sloganesk of polariserend als de vraagsteller het zou hebben bedoeld.

Trouwens vragen worden in de agora van de raad al te vaak op voorhand als wapen geconcipieerd (om moeten we zeggen gepercipieerd).

Het is met weemoed dat we de commissies van eertijds herinneren waar inderdaad werd geïnformeerd. Daar voelen we ons één met de bevraging van raadslid Gruwez als ze appelleert op de betrokkenheid in het opmaken van dossiers. Omwille van Corona kon rond de herinrichting van de Kring niet meer inspraak. Het is tekenend dat hierop dan weer het antwoord komt dat "iets wat niet af is niet kan voorgelegd worden". We willen niet sympathiseren met facebook en de betoging-amok die met complottheorieën zelfs de normale polarisering onmogelijk maken.

We blijven hopen dat het mogelijk kan zijn van te vragen om een werkbare vorm van inspraak en basisdemocratie te krijgen. We weten dat de participatie hierin ook gediversifieerd wordt gepercipieerd….

De tussenkomst van raadslid Pil - landbouw wordt overvraagd - vertrekt jammer genoeg vanuit een een perceptie die gevoed wordt vanuit het idee dat de economie niet moet herdacht worden. Het stikstof dossier is voortdurend afgebrokkeld en wordt hierin op een kneedbare manier binnengesmokkeld. We voelen dezelfde oproep zoals de burgemeester om smeekte “wees toch eens eerlijk”.

We zijn evenzeer akkoord met schepen Bryan "de geestelijke gezondheidszorg” is voor iedereen .