gemeenteraad december 2017

26 December 2017

gemeenteraad december 2017

De warmste week bracht enkele beloften om zijn best te doen en uitgestoken handen? Het kon niet op. De openbare zitting zat vol aan goodwill. Niet altijd even GOED begrepen. De negen koren der engelen konden de eerste punten niet in een kerstwolk overschaduwen. De eerste negen punten gebruikten de overgrote meerderheid van de tijd van zitting.

Het goed bedoelde cijfermateriaal op het scherm maakt het voor de toehoorder heel moeilijk, in de loges zijn ze voor velen niet te lezen. Het pakket met alle cijfer materiaal uit de dossiers vraagt een behoorlijke studietijd. Deze twee gegevens samen vragen een buitengewone dosis inzet om op dreef te komen.De bedoeling van de uitverkoren gegevens die schepen Ben Desmytter bracht, is wel duidelijk. Het gemiddeld inkomen, de kadastrale inkomens, de totale uitgaven op de exploitatierekening liggen lager in Poperinge dan in de vergelijkbare cluster. Samenvatting: We houden de stadsfinanciën gezond en leggen dus geen hypotheek op de toekomst. En,..... raadsleden van de Open VLD, onze inwoners zullen in 2018 opnieuw 80.000 euro minder aan belastingen betalen.

Het enige wat we in deze cijfer hokus pokus niet horen is een piste of een warme week suggestie om die inkomen handicap een choc te bezorgen: een doorlichting van het solidariteitsysteem bijvoorbeeld. Wij geloven echt niet dat vermindering van belasting een scheef lopend belastingssysteem kan redden.

We vinden het in deze vreemd dat raadslid Bert Costenoble zegt: letterlijk: Er wordt zeer veel geïnvesteerd en dat is een ideologische keuze, daarvoor alle respect, maar de financiële gevolgen zijn er dan ook wel naar.

Logisch inderdaad. Economisch ook. We hadden graag de tijd gehad om in de keuze te kijken hoe er ecologisch en sociaal met de financiën is omgegaan. Door door te stoten tot op dit niveau kan men pas over een ideologische aanpak oordelen.

We staan wel iedere keer in bewondering voor de deskundigheid en ?we wille hier even een warme week attitude toepassen ? de grondigheid waarmee schepen Ben Desmytter zijn cijfers verzorgd. De autofinanciering blijkt het toverwoord, de mantra van het systeem. Hiermee is zelfs het probleem van de geconsolideerde schulden weg. Alleen zouden we ook als groene partij enkele economen in dienst moeten hebben ? misschien niet zoveel als wat de zwemkom nodig heeft om de balie te bemannen/bevrouwen ? om de denkoefening te finaliseren. Maar we betrouwen op de kennis van de schepen in deze.

De discussie eindigde met de zin. Maar dat er in het begin van de volgende legislatuur keuzes zullen moeten gemaakt worden, staat buiten kijf. We wilden nu wel de evaluatie maken over de keuzes die nu zijn gemaakt. Maar Stephanie, ons raadslid, had een volle wachtzaal patiënten en kon niet op de raadszitting zijn.

We zouden willen doordenken op de kwestie 1.2.1 bv. Ons afvragen of de keuze vervoer op maat nu eigenlijk zo warm solidair is om ze toe te juichen. We appreciëren dat er zonnepanelen komen maar flankerend ook milieu vriendelijkheid counteren door uitschakelen van apparatuur 's nachts en de handhaving van het burgemeester convenant. Daar wilden we wel aanraden om een tandje bij te steken. De ecologie snoept niet altijd mee van de economie.

Er zijn in het verleden meer tussenkomsten geweest van onze collega's uit de NVA die meer de richting van groen ingingen. Bij de collegae van de NVA hoorden we nu enkel over de boeman van de schuldenlast.

De zwemkom is voor ons geen totale mislukking. We waren blij in de commissies te vernemen dat er voor de pomp ? een milieuvriendelijke en economisch voordelige keuze ? misschien een WIN-WIN oplossing komt. De uitgestoken hand was niet zo duidelijk o.i. als het ging om te luisteren naar de verklaring van schepen Vanlerberghe. In de stijl van de warme week bekende hij dat het niet geägendeeerde punt ivm het beroep tegen de subsidieweigering een fout was. We kunnen hem volgen in de berekening die hij maakt i.v.m. prijsvermindering (stelling Open VLD). Prijsvermindering vraagt naar meer bezoekers. We kunnen nooit het bezoekersaantal halen dat nodig is om de voorgestelde prijsvermindering te dekken.

Raadslid Johan Lefever en ook Sabien Laheye-Batheu vragen participatieve democratie. Daar is naar ons toe een hartsgrondige compatibiliteit. Die uitgestoken hand van de zittende meerderheid is uiteraard voor interpretatie vatbaar. Schepen Ben Desmytter heeft ter zitting al vaker een milde vorm van inspraak op het blazoen gezet. Groen kiest voor de basisdemocratische formule en daar zijn we blijkbaar grensoverschrijdend omdat er nog zo gemakkelijk met de letter van de wet (Napoleon en het ancien regime) wordt gewapperd. Open VLD vraagt met aandrang de oppositie te laten meedenken. Het beleid heeft het stadspersoneel geconsulteerd in het voorgelegde plan. Er wordt geen inspraak van de oppositie vastgelegd.

Een meer participatief project kunnen we niet hebben. Dat zijn de woorden die schepen Ben Desmytter gebruikt in verband met de inkanteling van de OCMW in de stad. Sorry, maar de neerslag over de inbreng van de oppositie is in elk geval op officiële documenten schaars te bespeuren. Toegegeven dat wie alles wil lezen utopische verwachtingen heeft.

Wat via CO7 naar het stadsarchief gaat mag niet ontjeund worden en zal niet slecht gebruikt worden, maar de steun die C07 kan geven om in stadsdiensten te gebruikendat stelt sommige mensen toch vragen.

Burgemeester Christof Dejaegher heeft de beeldspraak van China meegenomen en heeft het over de beker tot op de bodem ledigen als het over de wrevel om de meer kost van raadslid Geert Ganne gaat. Als je de werken aan wegen wil uitvoeren dan moet je de meerwaarden erbij nemen als je het goed wilt doen. Wie zijn we om daar geen begrip voor op te nemen.

Het plan om de locale economie in de kern en waar aangewezen ook erbuiten te faciliteren is het bewijs dat economie zeker geen onderbedeeled segment is in het stadsbudget..