Gemeenteraad december 2015

26 December 2015

Gemeenteraad december 2015

We assisteerden met uitgedunde rangen in een gemeenteraad met hobbelig parcours en enkele arenatoestanden. Er waren slechts 24 punten waarin 2 vragen. De meerjarenplannen en wijzigingen waren op elk zijn manier gelegenheid om te counteren. Stephanie bevroeg de "duurzaamheid". Er wordt aan gewerkt en dat is te honoreren. Het woord komt meer voor in de opgemaakte dossiers. Nu opvolgen in het project rond de Bollaert, in de nieuwe plannen rond het patrimonium, de Onze Lieve Vrouwekerk, 't Vogeltje en het Vroonhof. Het logische volgen van de wetgeving rond de pesticiden (gewasbeschermingsmiddelen, sic), de convenanten en handhavingsplannen bewijzen dat in elk geval de wil bestaat en dat is vertrouwenwekkend. Een tandje bij voor de korte keten en de open ruimte (maximale doorstroming van het water, niet enkel kasseien) en de minimale parking in het plan van het Vroonhof zou een bewijs zijn van een consequente implementatie  van een ademgevend beleid.

De vraag naar het budget voor senioren werd beantwoord met de verwijzing naar cultuur. De vergelijking met andere raden en sectoren zou te ver hebben geleid en het kibbel-kabinet hebben uitgebreid. In tegenstelling met de sector economie die over én management, én WO-1, én Goede leven, én landbouw (wel transitie, maar niet concreet (194)), én toerisme, én centrummanegement?..grote BEDRAGEN gaat (191, 192) zijn de kleine bedragen niet opgesplitst en ingekapseld in bv. Cultuur..

Het doordenken over de transitie in de landbouw werd door schepen Notebaert afgewimpeld door de indruk te wekken dat de vraag van Stephanie enkel over de hoppe subsidie ging. Hoe er concreet aan de transitie wordt gewerkt is niet aangegeven.

Voor de aandachtige luisteraar werd op een bepaald moment heel duidelijk dat dat de meerderheid het woord klimaat louter economisch ijkte. Ze vonden het zelfs nodig te verduidelijken dat ze het niet over het KLIMAAT hadden!

 

Petra moet de OCMW-raad afstaan. We hopen dat we nu niet helemaal ? intelllectuele eerlijkheid (het woord is in een andere context gevallen) ? dat de altijd weggelaten voorbereidingen met de meerderheid nu misschien wel kunnen gezien het gedeelde mandaat.

Open VLD roept nog eens de koud-bedeling van de maaltijden en de verhoging van ligdagprijs voor ogen is besproken in de commissie. Het vreemdelingendossier wordt door Stephanie bevraagd. Het leeuwenaandeel van het budget gaat naar het bewoonbaar maken van de doorgangswoningen. Het budget wordt economisch aangepakt door te verschuiven van personeelsbezetting van de diensten. Een inzicht omtrent de kwaliteit van de maatschappelijke dienst is in dit antwoord niet transparant.

In de commissies was de filosofie omtrent de afvalpreventie toch niet onmiddellijk groen, noch sociaal. De filosofie van de rekening met de toen geuitte bedenking stelt toch vragen. We steken toe op afvalpreventie. Dat is de eeuwige nep-rekening wat we winnen aan milieu en klimaat is niet kwantificeerbaar. De uitspraak we winnen er niet aan is fout (ecologie>economie). Als we niet meer leven dan heeft onze portemoné geen nut! Ook bij EANDIS-verhaal rond lussen en steekproeven om de economische profit is die redenering o.i. onterecht.

De Organisatiebeheersing ten stadhuize is uitvoerig in het dossier ? volgens het boekje - uitgewerktControle iso.i. niet slecht. Hier zou toch een concrete visie mogen bij te pas komen. Een mooie uitleg van hoe ze die controle zullen doen, maar waar gaat het over, wat primeert: dienstverlening of rationalisering, Uiteraard een én/én verhaal met accent op wat?. We zijn nieuwsgierig naar de visie, de filosofie die erachter zit om met de 64 knelpunten om te gaan.

Het Project Toekomst parochiekerken op het platteland met het Resultaat van de haalbaarheidsstudie is al uitvoerig in de pers gekomen. De interessante opmerking van Mevr. Mettepenninghen (Miek Goossens) werden door Stephanie onderlijnd Religieus erfgoed "backstage" - ondanks de aanwezigheid van de meest waardevolle aankleding van de kerk: hoogaltaar en zijaltaren, lambriseringen, communiebank en kerkmeester banken in schitterende Rococostijl uit de 18de eeuw; bij deze opsomming hoort het bijzondere ensemble van glasramen in het hoogkoor uit de jaren 1970; het werd ontworpen door Michel Martens en vormt een topvoorbeeld in WestVlaanderen van architecturaal glas dat volledig afgestemd is op het interieur.)

Alles wordt hoopvol afgesloten met het meer gebruikt adagium dat het inspraak parcours exemplarisch wordt. We noteren hierbij dat we het werkwoord in de tegenwoordige tijd gebruiken met de hoop dat men er nu aan begint want het dossier rond de haalbaarheid is niet ontstaan met de basis inspraak van de gebruikers parochianen en gelovigen (kerkfabriek is gesloten vzw).

Het gevraagd Patrimoniumplan van de stad Poperinge lijkt ons nuttig en goed.

Initieel is de vraag van Stephanie naar open ruimte en de afspraak met het gemeenschapsonderwijs om in de visie rond architectuur en aanverwanten wat uniformiteit te voorzien klassiek behandeld. We ergerden ons al vaker aan het hyper-formalistisch decoderen van de vraagstelling annex woordkeuzes. "Uniform", één van vorm of concept was duidelijk geformuleerd. Ze gaf daarbij "de richting" waarin ze het concept van het vroonhof wou voorstellen. De burgemeester stond niet stil bij de omschrijving open ruimte, rust en graag wandelen: woorden die ook in de vraag zaten. Maar viel over het woord uniform. Een uniforme aanpak van de vraagstellers.... dribbelpas-techniek.

We zinspeelden al op het arena-klimaat dat er heel de zitting onderduims aanwezig was. O.i. worden de vragen al te vaak polemisch beantwoord.

De meerderheid houdt er niet van dat de oppositie een pluimpje teveel zou op zijn hoed zetten. Al ging de tussenkomst daar niet expliciet over toch was dat het bijzonderste in het antwoord. Bijzonder gevoelig lag voor de OpenVLD de opmerking dat OpenVLD de schoolgebouwen wou afbreken voor parking. Dit werd formeel weerlegd. Open VLD wou 100 parkingenDit veroorzaakte binnenpretjes bij de meerderheid. Groen zal daar wel niet mee akkoord gaan... Maar er werd geen stok in het hoenderhok gegooid tenzij de opmerking bij het toegevoegde punt van raadslid Johan LefeverRaadslid Johan LEFVER pakt uit met de vraag naar WIFI in de stad. Doel: de toeristische sector en de winkels. Schepen Marchand heeft het anwtoord degelijk voorbereid. Hier is wel een kost aan verbonden die we als klein stadje niet mogen onderschatten. Ons raadslid Stephanie wijst ? in de kering in dat geval ? op de omgevingsschade. Die is in deze niet kwantificeerbaar. Ze drukte zich dus voorzichtig uit. Toch kon het (nu) OpenVLD raadslid niet nalaten te replikeren Je moet toch iets toelaten. Misschien moeten we in tegengestelde zin vragen om iets van de milieuschade in rekening te brengen bij bijvoorbeeld het dossier van het vroonhof.?

Mevr. Rosette Billiet stapt uit de GECORO. Dit is uitdrukkelijk vermeld als zelf ontslagnemend. Gevolg: intrede van Griet Devos. Haar toetreding werd dan toch nog met de nodige plichtpleging (stembriefjes stante pede bijgehaaldafgehandeld.

De hernieuwing huurovereenkomst tussen de vzw Jan Ypermanziekenhuis en de stad Poperinge ter huisvesting van de stedelijke kunstacademie geeft duidelijk aan hoe de timing van de bouw in het Vroonhof eruit ziet. Soms vraagt men bij bepaalde vraagstelling zich inderdaad af of de dossiers wel voor de vergadering gelezen zijn. De huurtijd toont dat de kunstacademie er nog een tijdje zal blijven. Teoegegeven het is inderdaad een hele klus om de dossiers te lezen...

De heffing van een belasting op het verstrekken van logies voor de aanslagjaren 2016-2019 mogen we een positief verhaal noemen. Alle inspraak is toe te juichen. Sensibiliseren tot inspraak is de optimale piste (cf. Roesbrugge bewonersplatform). Als men niet eerst super-gemalen gestroomlijnde voorstudie en petit comité klaar maakt heeft en dan pas op de punten en komma's laat mee praten. De beste inspraak is niet het technocraten convent zonder ervaringsdeskundigen, maar waar men van meet-af de tafels bijeen schuift. Schepen Vanlerberghe dankt voor de lovende woorden.

De vraag naar het verslag van de bewonersplatforms blijkt geen materie van de gemeenteraad. Je moet toch het een en het ander weten voor je tussenkomt...  best dat de andere kant van de tafel op die wetenschap geen mankementen denkt te hebben. Kennis is vooralsnog gehanteerd als machts-middel. We dachten dat kennis een middel is om te delen. Om raad te geven ? de bedoeling van de gemeenteraad ? hanteert men o.i. best kennis als middel om in de raad te kunnen delen. Waarom niet verwezen naar http://www.poperinge.be/NL/pagina/2603/bewonersplatform-roesbrugge/ in plaats van dat "njet" voor deze raad.

De vraag van raadslid Marie-Claire Tylleman omtrent de nachtverlichting in het industrieterrein krijgt de preambule ? wat te verwachten was ? dat de scheiding der machten niet toelaat om details over diefstal te gaan onderzoeken als burgemeester. Dat het ontbreken van de verlichting of het herstel een nalatigheid van de stad is die zou te linken zijn aan die diefstal is té kort door de bocht . Dat de lichten op het terrein night-vision hebben wordt in de informatie mee gegeven.

EANDIS lijkt o.i. de onderneming met een uitgesproken voorkeursbehandeling. Misschien is het een indruk, maar de naam viel in de laatste raden vaker. Ze krijgen o.i. de laatste tijd al teveel hebben de kans om imago en schild op te poetsen en worden niet ? tenzij na tussenkomst ? opgeroepen om wat spoed en of milieu profijt mee te rekenen in het economisch plaatje.