Gemeenteraad begin juli

08 Juli 2017

Gemeenteraad begin juli

Als we een titel zouden kunnen geven aan de zitting dan nemen we de woorden van de burgemeester als samenvatting: raid op de slappe koord. Maar dan zien we dan van zowel oppositie als meerderheid. 50 agendapunten ? de geheime zittingen niet inbegrepen - is een aardig volume. Dat is recht evenredig aan de massa van vellen papier met dossier papers die voor de deelnemende gemeenteraadsleden en geïnteresseerde burger zelfs niet in een voor- en namiddag kunnen worden doorgenomen. We spreken dan nog niet van de dossiers met kennis bevraagd, laat staan met reply behandeld. We willen dan ook niet onze vaste lezers overladen en proberen een sobere samenvatting. Budgetwijzigingen en jaarrekeningen geven de bekende item. Schepen Ben Desmytter verdedigt een bedachte schulden beheersing. Premies en renovatie zijn er wel degelijk geweest. De planning komt in orde. Open VLD onthoudt zich in het dossier AGB De kouter.

Het kerkenbeleidsplan werd met een Kerk en Leven resumé geamendeerd door raadslid Johan Lefever. Hij stuurt aan op een toekomst waar de valorisatie van de kerken die niet in de herbestemming staan meer naar nevenbestemming worden georiënteerd. Ook het bisdom stuurt aan op grotere entiteiten omwille van het dalend priestertal. De bevoegde schepen denkt dat dit in de toekomst aan te passen is. Terloops horen we hoe de slappe koord hier de kar zal trekken. De cultuurraad (Sorry niet democratisch samengesteld) wordt genoemd als incentief. Over parochianen geen woord. En dan komt ? mooier kan niet ? alles moet van onderuit komen. Papier is geduldig. We zijn blij dat het erop staat: een podiumzaal ja, indien de aanwezige erfgoedwaarde wordt meegenomen als uitgangspunt. Hopelijk breekt hier de (slappe) koord niet.

En dan komt voor de historici het hilarisch verhaal: de schoolstraat. Deze piste is vroeger ? tempus fugit ? ook al enkele keren aan de orde geweest. Ja, dan van de oppositie, nu is het er vanuit WIN-WIN situatie van de scholen: het vzw Bertinuscollectief.

Het Sint Michielscomplex zal wellicht in zijn derde keer, goede keer meer succes kennen. Hoop doet leven. Aan die slappe koord hangen toch al heel wat lucratieve plannen en meetingzn. Zo te zien dossiers die de archieven zullen spijzen en waar de onderscheiden bureaus niet onaardig baat bij hebben. We leven in de hoop dat er uiteindelijk toch een sociaal project zal kunnen gerealiseerd worden.

Open VLD heeft vragen rond de bouw van de stedelijke werkplaats (Ouderdomseweg). De koord is hier niet zo slap. De ruimte voor instructie en de eventueel grotere ruimte waren in het RUP al voorzien, maar geduld er wordt nog gepland. De brandweerkazerne is een project waar ook externe bevoegdheden spelen en dit is ook het geval met de rotonde die er zou kunnen komen.

Rond al die projecten is er niemand die zich specifiek bekommerd om duurzaamheid en of klimaatnormen. Hier betrouwt men op de slappe koord.

De doortocht door Reningelst heeft volgens Dany Lefebvre een probleem rond de afwateringsgracht. De burgemeester verdedigt door erop te wijzen dat dit de beste oplossing leek.

In het kader van het save-charter moet de gehele kwestie rond tonage en snelheden terecht unaniem ja stemmen krijgen.

Subsidies voor staalafname in de landbouw is unaniem met Ja stemmen goedgekeurd. Wat de subsidies voor inzaaien met bijvriendelijk zaad is er een voorbehoud van raadslid Dany Lefebvre omdat hij het niet ziet zitten gezien de kosten. Niet het doel maar de middelen zijn zijn minder overtuigend. Een zeer slappe koord waar het bijencharter niet proportioneel verder wordt uitgebouwd. Men wil de zelfde premie en minder inzet (drie soorten zaden wordt verlaagd naar twee). Hoe slapper het touw hoe minder resultaat op het doel.

Er komt een wijziging van het bibliotheek reglement. Het beheersorgaan kon schriftelijk reageren. Er werd gereageerd door twee leden. Resultaat de BIB is er enkel om culturele service niet ter kennisbevordering. Deze suggestie is niet weerhouden. Een slappe inhoud van de rechtsterm beheersorgaan.

Talnot House is in de lift. Het schepencollege kijkt de besteding na. Talbot House krijgt 7500 Euro. Dit is berekend in vergelijking met gelijkaardige initiatieven.

Raadslid Jan Van Bruwaene wordt aangewezen voor de algemene vergadering in Cvba Sappenleen (drie tegenstemmen).

Raadslid Bondeel vraag om de European Disability Card aan te maken. Schepen Desmytter vindt dat via Uitpas al een initiatief is begonnen en overweeg het project te in d egaten te houden en te onderhandelen hoe de twee zouden kunnen verzoend worden.

Blue bike en Transmobil zijn lovenswaardige initiatieven. Maar nog altijd wordt er niet nagedacht over de mogelijkheid de fiets ook in een ander station binnen te brengen.

Raadslid Dann Lefebvre vraagt waarom niet hetzelfde procédé wordt gebruikt als op de Watouseweg aan de inritten naar de velden op de Woestenseweg. Verharding is voor hem niet genoeg. Hij laat zich een woord ontvallen dat een vermoeden van jaloersheid kan zijn volgens de burgemeester. Van chieke omgang gesproken.

Raadslid Vanbrabant vindt dat de eucharistieviering en de vlaggen optocht op 11 juli niet zou mogen ontbreken. Voor de burgemeester zat de slappe koord in de appels en de peren: onthouding stemmen op de kerkfabrieken en dan vragen om een eucharistieviering op 11 juli. De vraagstelster loopt aldus het antwoord op geen gespannen koord omdat daar de bedoeling van haar vraag wordt miskent.

Bij de vraag over de inbraken heeft de burgemeester wel een punt. De privacy die voor de Open VLD toch een belangrijk punt is kan niet door het overdrijven van controles aan de ene kant en het verzuimen aan de andere kant. Criminaliteit kan niet opgelost worden à la Trump. De stad kan de rechterlijke instantie niet vervangen. Het gehele industrieterrein afsluiten, een muur er rond zetten, kan niet. Populisme is inderdaad te mijden. Inzake criminaliteit is voorkomen en een mentaliteitswijziging waar noch graaicultuur noch gesloten profitariaat noch aanleiding noch motief kan zijn.