Gemeenteraad augustus 2018 verslag

24 Augustus 2018

Gemeenteraad augustus 2018 verslag

Zitting met een magistrale tussenkomst van Stephanie waar iedere toehoorder de adem van groen kon in opsnuiven.

Zitting met een magistrale tussenkomst van Stephanie waar iedere toehoorder de adem van groen kon in opsnuiven.

Pas vanaf punt 6
 kwam een raadslid tussen. De aankoop van de kapel en de oude leegstaande gebouwen in Reningelst zijn geen slechte keuze aldus de dorpsgenoot. Op zijn opmerking waarom de verkoopsvoorwaarde om de leegstand te compenseren werd toegegeven gebruikte de burgemeester  verdediging als we de aankoop wilden doen doorgaan dan moesten we de verkoper ter wille zijn� De heffing moet betaald zijn dat is zo voor iedereen. 
We dachten dat niet iedereen ze - weliswaar indirect - door de stad kan laten betalen.


Voor punt 9 de aanleg van Ieperseweg nam Stephanie het woord met een inleiding die verhinderde lange uitweidingen te geven over de complexiteit. De vraag was gericht naar de impact en de visie van de stad. De kans is er om in het eigen gedeelte � de brede baan naar Poperinge � een ideale fietsvriendelijkheid te realiseren. Het antwoord moet komen van de deskundigen. Hierop probeerde ons raadslid duidelijk te maken dat er toch een visie mag voorliggen aan dat bureau en dat het studiebureau in opdracht van de visie uitwerken kan. Advies van groen: voorrang voor de fietser.


Raadslid Jan Van Bruwaene bleek aanvankelijk te laat met zijn vraag over het rampenplan rond de de paaltjes die in de Benedictijnen straat komen. Het punt was vroeger al eens ter zitting. En uiteindelijk was het dan weer te voorbarig want de details moeten nog uitgewerkt worden met de technische fiches van die paaltjes. Just on time is bijzonder moeilijk.

Rond de nieuwe verkavelingen was de tussenkomst inderdaad duidelijk op niveau van eigentijdse visie op beton en open ruimte, verdichting en en ruimte voor openbaar groen, ..  Schepen Vanlerberghe benadrukte met verwijzingen naar de historiek dat er wel ge�valueerd werd naar een alternatieve aanpak vergeleken met vroeger. Hij gaf tussen de lijnen mee dat het beter kan. De burgemeester temperde de aanbreng met de opmerking dat Poperinge niet negatiever is dan andere gemeenten. Ons raadslid nodigde uit om niet alleen niet onder de normen te vallen, maar in die zin flexibel te zijn dat men trekker wordt. In stilte dachten we op het burgemeester convenant!

Iedereen was duidelijk gecharmeerd door het initiatief van de inclusie in de kunstacademie. Raadslid Van Bruwaene en Stephanie hadden vragen rond de evaluatie en de competentie van de actoren. Schepen Vandromme kon aanbrengen dat het niet om een formaliteitje gaat. Er zijn heel wat kansen en competenties mee gemoeid.

Er waren slechts drie vragen. 
De wegwerpbekers voor evenementen als Marktrock ziet het bestuur niet zitten. Bij monden schepen Vandromme wordt gewezen op de praktische en economische realia. Zoveel bekers hebben ze niet. Proper houden van die bekers is op zich al een probleem. In kleine stappen wil het beleid er wel in gaan, in eigen organisatie, al is dat al een probleem. Opleggen aan buitenstaanders is een groter probleem. Hier blijkt weer de redenering als je wil dat er iets wordt georganiseerd dan moet je flexibel zijn tegenover de actoren. Onze vraag blijft hoe overtuigd ben je van het nut? Hoeveel heb je over voor een mening, een visie? Wanneer kapituleer je?

En dan hadden we het weer over die slappe koord.
Inderdaad ideale berekeningen en voorzieningen zijn moeilijk. Raadslid Lefever kreeg antwoord op zijn vraag omtrent de signalisatie en de beperkingen die werden toegestaan. Een korte terechte opmerking rond de sociale media door de burgemeester en de wijze woorden mensen spreken mensen moesten het probleem verteerbaar maken. Inderdaad mensen spreken mekaar als mensen aan enkel op die manier kunnen we van een arena een agora maken.
Raadslid Battheu bracht enkele foto's om het onderhoud van het groen te bevragen. Schepen Notebaert wees op de perikelen rond de dorogte en Schepen Vanlerberghe wees erop dat het om een bloemweide gaat rond het chinees monument.

De zitting werd afgerond met een stand van zaken rond de geruchten over WIFI zitbanken en WIFI in de winkelkern van Poperinge. Deze toekomstige ontwikkeling is ter sprake in het centrum management maar is nog niet beslist. We hoorden niet in hoeverre het beleid in deze voorstander is. Op die momenten denk je op inspraak via de raad�.. en keuze en visie van de raad waar we o.i. vaak op onze honger blijven.

Op de trappen van het stadhuis zaten de WIFIgebruikers te tokkelen.
De geheime zitting startte met de exodus van de toehoorders uit de open zitting.

volgende week maandag