gemeenteraad augustus 2016

05 September 2016

gemeenteraad augustus 2016

Foto Nieuwjaar 2016 We spannen het paard niet achter de wagen en voelen ons niet zo thuis als er twee maten en twee gewichten worden gehanteerd. Dit was een zitting op zijn Poperings

 

Op zijn Poperings!

De Protestantse Kerk Ieper. Niet over druk maken. Kerkfabrieken is een zware materie en Ieper ligt op tien km. Trouwens de beeldenstorm die gebeurde i450 jaar geleden en wie is wakker genoeg om en weet genoeg van het protestantse verhaal om hierover mee te praten...

Ook de Politiezone Arro Ieper kan er niets van bakken zonder geldelijke steun: O.K. dus.

De verordeningen van de burgemeester brachten Stephanie ertoe zich af te vragen waarom de herbruikbare bekers niet in gebruik zijn op de marktrock. Uit het antwoord van de burgemeester bleek een verschil in mening te bestaan. He  het volume van de dienst zou te groot zijn. Opmerking van Stefanie het kan wel in Dranouter folk. Schepen van milieu vond zich niet aangesproken.

Raadslid Lefever kreeg uitleg over recubel en Ledlampen.  Stephanie De Maesschalck kreeg uitleg over wie bepaalde hoe beslist werd over de feitspadenaanleg Poperinge-Woesten.In feite was de vraag bedoeld om de visie te kennen die achter de beslissing lag. Hoeveel vergaderingen en overlegmomenten er geweest zijn rekten het antwoord. Visie is blijkbaar altijd moeilijk te verwoorden.

Omtrent de Heraanleg Valkestraat, Bruggestraat, Sint-Janskruisstraat is het probleem van de bomen weggebleven. De gescheiden riolering komt er niet. Ondertusen had de burgemeester de gelegenheid om ? zoals trouwens nog gebeurde ter zitting ? de afwezigheid van de commissie en de onvolledigheid van het geciteerde antwoord uit de commissie tussen de lijnen aan te kaarten. De tussenkomst werd verduidelijkt door te stellen dat als er geen begin gemaakt wordt met de dubbele riolering dan is dat een gemiste kans. Tegen de stelling er is geen milieunut (letterlijke woorden van de commissie) is de aanbreng als je er niet mee begint dan pas is er geen nut. In een antwoord-staartje (cauda venenum) kwam nog de zin: het zou trouwens een meer kost zijn. Nog maar eens milieu mag niets kosten!

Het dossier stedelijke werkplaatsen wordt hernomen en uitgebreid met honden- en kattenasiel. Doe zo verder.

Samenwerkingsovereenkomst stad Poperinge en centrummanagement Poperinge.  Voorstel om gewijzigde overeenkomst goed te keuren  waarin enkele nieuwe activiteiten vermeld zijn zoals : exploitatie van publieke reclame- en infoborden die eigendom zijn van de stad en op het openbare domein staan. Raadslid Battheu krijgt antwoord wat er bedoeld is met bepaalde evenementen van derden (bv. kerknetzomertoer).

Verkoop fietstassen. Bij dit punt krijgt de NVA antwoord dat er zal gezocht worden om de fietshandelaars te betrekken.

Beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs. Unanieme goedkeuring.

Aanvullend agendapunt:

Open VLD raadslid Johan Lefever. Open VLD zou een bijpass willen naar de parking vanuit de Ieperstraat. De vraag wordt omstandig beantwoord door de burgemeester met verwijzing naar de briefwisseling waarin vooral het onroerend erfgoed er van langs krijgt. Het initiële concept door de stad rijden te vermijden wordt niet eens meer vernoemd. De woordenwisseling wordt onderbroken door de voorzitster die stelt dat tussenkomen door iedereen mag en dat vooral kort moet worden geredetwist. We hebben de indruk dat het adagium dat later gebruikt werd (er is vrije meningsuiting) heel selectief wordt gebruikt.

Raadslid Johan Lefever werd gedacht te zeggen dat de burgemeester loog.

Gesprekken waarin de vrije mening wordt geïnterpreteerd, in plaats van beluisterd, maken er een ongezellige zitting van.

Als groen zijn we uiteraard voor een ontradingsbeleid van het autogebruik. We zijn niet tegen de wagen voor minder mobiele mensen. Het probleem is dat er te veel en te gemakkelijk op de auto wordt beroep gedaan. Het lussenparcours doorbreken is afbreuk aan het ontraden van het autogebruik.

Raadslid Lahaye-Battheu bracht een punt aan waarop ze verdedigde dat de operatoren die normaal voor 2500 Euro worden belast raper zouden zonder voor het nodige bereik. Dit is volgens de meerderheid niet goed. Eerst moet er dialoog komen en dan is er bereidheid. We vinden het wel een beetje het paard achter de wagen spannen als je de operatoren beloond voor ze terdege hebben gepresteerd.

Bij de vragen, die nog eens met het vingertje van de voorzitster kort moeten zijn, is de woordenwisseling duidelijk à la tête du client. Enerzijds mag iedereen tussenkomen bij de vraag en anderzijds moest Mevrouw Vanbrabant haar woorden inslikken op het moment dat ze meende verkeerd begrepen te zijn in de vraag die ze stelde. Trouwens nog maar eens werd haar vraag naar uitleg over wat zij anomalieën vond beantwoord met vragen mogen geen debat uitlokken.

Van de gehele zitting onthouden we ook dat de zittende meerderheid een ideaal verlangt dat moeilijk te verwezenlijken is nl. dat ieder gemeenteraadslid de dossiers van naaldje tot draadje zou gelezen hebben. Dit is een onmogelijke opdracht!

Raadslid Lahaye-Battheu kreeg de getallen van de bewegwijzering in het kader van zone 30 en raadslid Lefever kreeg een verduidelijking rond de samenwerking AWV + stad +.. , enz. Het parcours van vtg (verzoek tot gunning) en 1ste fase en 2 fase en de onmogelijke binding van de twee?. En dat ligt dan weer aan de hogere overheid?

Schepen Marchand kreeg de gelegenheid om te debatteren rond de Berlijnse kussens die wel of niet remmen en de Noordenring die wel of niet genoeg gebruikt wordt, en of er bewegwijzering zou helpen om meer de Noordring te gebruiken. Ter sprake kwamen mobiliteit, stuurgroep, hogere overheid. We krijgen meer en meer de idee dat raderen als bomen zijn. Soms zie je van de bomen het bos niet meer. Er worden wel meer raderen vernoemd in de gemeenteraad dan bomen!