Gemeenteraad augustus 2015 - agendapunt Stephanie

07 September 2015

Agendapunt GR 31 augustus 2015. Gemeentelijke acties rond opvang van vluchtelingen in het kader van de asielcrisis. Sinds

enkele maanden is er een stijging merkbaar in het aantal vluchtelingen dat asiel aanvraagt in België. Sinds enkele weken kunnen we spreken van een crisis, waarbij het huidige opvangnetwerk verzadigd is en niet meer voldoet aan de vraag.

De kans is groot, met de situatie in Syrië, Afghanistan en Irak in het achterhoofd, dat deze situatie nog enige tijd aanhoudt en zelfs dat de aantallen nog zullen toenemen.

Vorige week werd in de speciaal opgerichte task force de rol van steden en gemeenten besproken.

Op de ministerraad van 28 augustus staat dit punt op de agenda.

Veel gemeenten, waaronder Poperinge, organiseren al opvang van vluchtelingen in de zgn. LOI's. Deze LOI's werden de afgelopen jaren afgebouwd tijdens de periode dat de instroom van asielzoekers daalde.

Kwam dit punt reeds op de agenda van schepencollege/OCMW de afgelopen weken?

Is Poperinge bereid extra inspanningen te leveren in de opvang, begeleiding, ? van asielzoekers? Welke zouden deze inspanningen zijn?

Is er een actieve samenwerking met de verschillende organisaties in Poperinge die actief zijn in het vluchtelingenwerk? Werden deze reeds gecontacteerd?

Zijn er leegstaande woningen, eigendom van de gemeente/het OCMW, die op korte termijn zouden kunnen gebruikt worden als crisisopvang?