Gemeenteraad augustus 2014

30 Augustus 2014

Zitting met schaarse tussenkomst. Open VLD stelt kritische vraag rond demokratie. Vlaams belang bekommerd zich om de veiligheid. Onze principiele bedenkingen vind je in het verslag. Gemeenteraadscommissie algemene zaken en financiën 1. O.C.M.W. Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen. Jaarrekening dienstjaar 2013. Goedkeuring.

2. Schenking van diverse archiefstukken aan de stad. Definitieve aanvaarding.

Schenkingen zijn toe te juichen. Dat men er wil voor zorgen is prima. Nauwgezetheid in de selectie is zeker niet af te keuren. De beschikbare ruimte is voorheen wel minimaal berekend geweest.
3. Besluiten van de burgemeester houdende dringende tijdelijke politieverordeningen naar aanleiding van evenementen in de maanden juni en augustus 2014. Akteneming.

Gemeenteraadscommissie techniek en planning

4. Opmaken van een volledig technisch ontwerp voor de renovatie van de Sint-Sixtusstraat (tussen Sint-Bertinusstraat en de Ring R33). Goedkeuring bestek, raming en wijze van gunnen.
5. Fietspad Poperinge-Watou. Pachtvergoedingen en verkoopbeloften. Goedkeuring.
6. Straatnaamgeving. 'Tuinweg' en 'Pastoor Ollivierstraat'. Definitieve vaststelling.
7. Verkaveling Watou. Goedkeuring wegentracé.
8. Ondergronds brengen van nutsleidingen in de Babbelaarstraat. Goedkeuring bestek, plan, raming en wijze van gunnen.
9. Doornstraat 22. Aankoop van een woonhuis. Ontwerp van verkoopakte. Goedkeuring.

Open VLD lokte een pleidooi uit om het eigendomsrecht ? zo eng mogelijk ? te definiëren. Van hun konden we niet anders verwachten. Uiteraard in verband met de problematiek van de parkeerruimte (niet private eigendom) hier gekoppeld aan voorkoop een steriel gesprek. De meerderheid in hoofde van de burgemeester vindt het voorkooprecht een gentlemen aanpak ? een zachte manier om het algemeen nut te dienen.

Of parking sowieso zonder visie vanuit het algemeen nut te rechtvaardigen is lijkt me als discussie even waardevol. Maar zover diep werd niet nagedacht.
10. Waterdichtingswerken en betonherstellingen aan diverse gebouwen. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
11. Leveren, plaatsen en exploiteren van reclameborden. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

Op de voorwaarden ingebouwd in verband met de locatie waar deze borden komen is in het dossier geen spoor te vinden. Ter zitting is hierop ook niet ingegaan. Bv. geen hinder op de voetpaden voor mensen met handicap

Open VLD gaaf wel een bemerking op het feit dat de handelsraad als betrokken partij (de borden zijn voor hen en voor de stad voorzien) enkel postfactum betrokken worden.

Gemeenteraadscommissie ruimtelijke

Gemeenteraadscommissie ruimtelijke, milieu- en natuurontwikkeling

12. RUP Centrumontwikkeling. Advies Gecoro. Kennisname.

De stad laat in verband met de antwoorden op de bezwaren die in de GECORO zijn geformuleerd niet in haar kaarten kijken.
13. Kaderovereenkomst omtrent energiediensten voor lokale besturen tussen distributienetbeheerder Gaselwest en stad Poperinge. Goedkeuring.

14. Projectovereenkomst met distributienetbeheerder Gaselwest voor het plaatsen van fotovoltaïsche panelen op het administratief complex van het stadhuis. Goedkeuring.

De uitwerking en berekening is in handen van eandis (monopolie?). Van de kant van de Open VLD komt een vraag naar het terugverdieneffect. De vraag was eerder technisch. Schepen Desmytter antwoord dat de opmerking niet van die aard is dat de berekeningen een ander resultaat zouden hebben.
15. Reglement ter betoelaging van jubilerende milieuverenigingen. Goedkeuring.

In de commissies werd de vraag gesteld of er geen differentiatie kan zijn in de betoelaging bv. voorwaarde dat er in viering rekening wordt gehouden met het FAIR TRADE karakter van de gemeente. Antwoord: We leggen zo weinig mogelijk verplichtingen op. Objectie: Geen verplichting maar een bonus als? Het  adagium: we laten hen vrij is op zich geen kleur bekennen. Is Poperinge FAIR TRADE gemeente of niet?
16. Heffing van een retributie op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen. Wijziging. Goedkeuring.
17. Aanvullende reglementen op het wegverkeer.
        a. Oostlaan. Goedkeuring.
        b. Abeelseweg. Goedkeuring.

  c. Westerse Clyttestraat. Goedkeuring.

Gemeenteraadscommissie vrije tijd

18. Concept, ontwerp en realisatie van een digitale applicatie voor de Belgische biercollectie in het hopmuseum. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

BierCULTUUR mag uiteraard in de picture. Of het prijskaartje in andere domeinen ook zo groot mag zijn zou misschien toch even kunnen uitgezocht worden?
19. Autonoom gemeentebedrijf De Kouter. Ontslag leden raad van bestuur en benoeming van alle leden van de gemeenteraad als lid van de raad van bestuur.

20. Vragen en antwoorden.

De vraag omtrent het stroomscenario mocht niet ontbreken. Antwoord: alles is gebeurd wat moest gebeuren. Indien er andere lijsten zijn na 10/09 dan wordt alles herbekeken. Er is een generator in de kliniek en in de brandweer. Private locatie zijn uiteraard niet in een exhaustieve lijst bekend. De stad vergadert bij calamiteit in de brandweerkazerne.

Open VLD had de verslagen van het schepen college nagekeken en vond daar in maart 2014 dat het Sint Michielscomplex verkocht wordt.
Quid? Met de uitleg van de burgemeester weten we dat er een hapering is geweest bij de notaris en dat de vakantiemaanden als ongunstig voor dergelijke verkoop de vertraging hebben veroorzaakt. Eind dit jaar wordt de info doorgegeven.

 21. Mededelingen.

 van nutsleidingen in de Babbelaarstraat. Goedkeuring bestek, plan, raming en wijze van gunnen.

9. Doornstraat 22. Aankoop van een woonhuis. Ontwerp van verkoopakte. Goedkeuring.

Open VLD lokte een pleidooi uit om het eigendomsrecht ? zo eng mogelijk ? te definiëren. Van hun konden we niet anders verwachten. Uiteraard in verband met de problematiek van de parkeerruimte (niet private eigendom) hier gekoppeld aan voorkoop een steriel gesprek. De meerderheid in hoofde van de burgemeester vindt het voorkooprecht een gentlemen aanpak ? een zachte manier om het algemeen nut te dienen.

Of parking sowieso zonder visie vanuit het algemeen nut te rechtvaardigen is lijkt me als discussie even waardevol. Maar zover diep werd niet nagedacht.
10. Waterdichtingswerken en betonherstellingen aan diverse gebouwen. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
11. Leveren, plaatsen en exploiteren van reclameborden. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

Op de voorwaarden ingebouwd in verband met de locatie waar deze borden komen is in het dossier geen spoor te vinden. Ter zitting is hierop ook niet ingegaan. Bv. geen hinder op de voetpaden voor mensen met handicap

Open VLD gaaf wel een bemerking op het feit dat de handelsraad als betrokken partij (de borden zijn voor hen en voor de stad voorzien) enkel postfactum betrokken worden.

Gemeenteraadscommissie ruimtelijke

Gemeenteraadscommissie ruimtelijke, milieu- en natuurontwikkeling

12. RUP Centrumontwikkeling. Advies Gecoro. Kennisname.

De stad laat in verband met de antwoorden op de bezwaren die in de GECORO zijn geformuleerd niet in haar kaarten kijken.
13. Kaderovereenkomst omtrent energiediensten voor lokale besturen tussen distributienetbeheerder Gaselwest en stad Poperinge. Goedkeuring.

14. Projectovereenkomst met distributienetbeheerder Gaselwest voor het plaatsen van fotovoltaïsche panelen op het administratief complex van het stadhuis. Goedkeuring.

De uitwerking en berekening is in handen van eandis (monopolie?). Van de kant van de Open VLD komt een vraag naar het terugverdieneffect. De vraag was eerder technisch. Schepen Desmytter antwoord dat de opmerking niet van die aard is dat de berekeningen een ander resultaat zouden hebben.
15. Reglement ter betoelaging van jubilerende milieuverenigingen. Goedkeuring.

In de commissies werd de vraag gesteld of er geen differentiatie kan zijn in de betoelaging bv. voorwaarde dat er in viering rekening wordt gehouden met het FAIR TRADE karakter van de gemeente. Antwoord: We leggen zo weinig mogelijk verplichtingen op. Objectie: Geen verplichting maar een bonus als? Het  adagium: we laten hen vrij is op zich geen kleur bekennen. Is Poperinge FAIR TRADE gemeente of niet?
16. Heffing van een retributie op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen. Wijziging. Goedkeuring.
17. Aanvullende reglementen op het wegverkeer.
        a. Oostlaan. Goedkeuring.
        b. Abeelseweg. Goedkeuring.

  c. Westerse Clyttestraat. Goedkeuring.

Gemeenteraadscommissie vrije tijd

18. Concept, ontwerp en realisatie van een digitale applicatie voor de Belgische biercollectie in het hopmuseum. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

BierCULTUUR mag uiteraard in de picture. Of het prijskaartje in andere domeinen ook zo groot mag zijn zou misschien toch even kunnen uitgezocht worden?
19. Autonoom gemeentebedrijf De Kouter. Ontslag leden raad van bestuur en benoeming van alle leden van de gemeenteraad als lid van de raad van bestuur.

20. Vragen en antwoorden.

De vraag omtrent het stroomscenario mocht niet ontbreken. Antwoord: alles is gebeurd wat moest gebeuren. Indien er andere lijsten zijn na 10/09 dan wordt alles herbekeken. Er is een generator in de kliniek en in de brandweer. Private locatie zijn uiteraard niet in een exhaustieve lijst bekend. De stad vergadert bij calamiteit in de brandweerkazerne.

Open VLD had de verslagen van het schepen college nagekeken en vond daar in maart 2014 dat het Sint Michielscomplex verkocht wordt.
Quid? Met de uitleg van de burgemeester weten we dat er een hapering is geweest bij de notaris en dat de vakantiemaanden als ongunstig voor dergelijke verkoop de vertraging hebben veroorzaakt. Eind dit jaar wordt de info doorgegeven.

 21. Mededelingen.