Gemeenteraad augustus 2022

08 September 2022

Gemeenteraad augustus 2022

"Oude koeien uit de gracht halen is aan beide kanten geen goed verhaal."

De hyper droge vakantiemaanden hadden als effect dat de leden van de gemeenteraad niet genoeg besproeid/geïnspireerd waren o met knaldrang om vragen te stellen te uiten.

Het begon zeker met een algemene consensus dat hemelwater in de toekomst een probleem is en dat deze situatie constante opvolging zal vergen.

Onze vertegenwoordiger in de raad opperde de vraag toekomstgericht. In het verleden – dat weten we werden drie reservoirs geactiveerd. De provincie deed omwille van de acute situatie zeker haar deel en de stad handelde in de pas met de goedwillige provinciale instantie. Bis repetita placet. Maar dat was de vraag niet.

De toekomst en de permanente zorg die ons raadslid poneerde kreeg het epiteton voorbarig. Al was de toon van het antwoord in tweede instantie niet ontmoedigend.

Het was ook ons actief raadslid dat een tweede vraag stelde en zo de gele trui kon dragen. Het antwoord van de bevoegde schepen getuigde niet van parate kennis noch van pertinente visie. Of in de wandelpaden-visie van westtoer iets werd opgenomen in verband met de trage wegen als wandeelwegen? Voor Groen is het essentieel dat ook de trage wegen als wandelwegen in ere gehouden worden. Poperinge is op dat vlak al meermaals vergoelijkend en minder kieskeurig geweest in het bewaren van oude jokwegen en mogelijke trage wegen. Het terug bovenhalen van de kaarten die er vroeger in dat verband werden opgemaakt zou getuigen van minder door de vingers zien of er zich van afhouden. … De discussie over definities is hier enkel afleidingstaktiek

Het raadslid, collega van de NVA, werd in het heropnemen van zijn positie opnieuw bedacht met politieke vermeende voltreffers. De minister van de vorige regering is de kop van jut. De belbus is ons ontnomen en het vervoer op maat (welke maatjes?) was zijn ontwerp, aldus de burgemeester. We zijn niet ten volle van deze mening . De gang van zaken is voorgelegd aan een democratisch verkozen apparaat, waar ook mensen van de CD&V de beslissing openbaar hebben verdedigd…

Oude koeien uit de gracht halen is aan beide kanten geen goed verhaal.

Een antwoord waar het om beschuldigen gaat is geen opbouwende attentie, laat staan positief geluid in de communicatie.

Divide ent impera is evenmin een antwoord op de vraag omtrent het Openbaar vervoer. Het is een deel van de mobiliteit en mag dus ook een antwoord krijgen. We hadden graag gehoord hoe het nu gecompenseerd zal worden. Hoe vervoer op maat er nu zal uitzien en hoe het compensatiebudget zal worden besteed zodat de buitendorpen inderdaad voldoende bediend kunnen worden en meteen ook de minder mobiele dorpsgenoten volledige vervoerszekerheid zullen krijgen…

 

Het hemelwaterprobleem bestendig oplossen zal mede kunnen door beroep te doen op de ondersteuning die de stadsdiensten wel kunnen handhaven via strikte toepassing van de wetgeving die betrekking hebben op verharding, enz. Dit is in eerste instantie geen kwestie van subsidies, maar van regelgeving en handhaving.