gemeenteraad april 2022

29 April 2022

gemeenteraad april 2022

"Deze vragen blijven informatieve items die inderdaad ook in commissie vergaderingen de burger aandacht zouden kunnen verrijken en deelname van de burger motieveren."

De gemiddelde leeftijd van het publiek dat de gemeenteraad in de loges bijwoonde als burgers was april 2022 80 jaar. De beroepshalve aanwezige reporters zijn hier om de significantie niet bijgerekend.

We constateren dat die oude, wijze en braaf zwijgende gedisciplineerde burgers niet meeloepen met de kwade tongen die het minder boeiend gehalte aan nut en informatie, inspraak en beleidsimpact voorwenden om weg te blijven.

We weigeren te oordelen over de absentie. Tenslotte zijn jongere mensen al tevreden met de audioversie van de zitting. Andere stuurlui aan wal beweren dat de betrokkenheid zal aangroeien naar de volgende verkieziegen toe.

Een vaststelling is duidelijk Open VLD is de permanent alert en scoort. Laatste zitting waren er zelfs meerdere minzaam aankomende goedkeuringen. De hondenweide en het dossier van aangepaste wegaanpassing in het Sint Michielsverhaal werden vredevol afgehandeld. Raadslid Sofie hoorde opnieuw hoe lastig het erfgoed kan zijn….

Om de klantvriendelijkheid van het schepencollege on stage concreet te maken hadden ook raadsleden van de meerderheid hun papiertje mee. Raadslid Delalleau had het over het toeristisch en agrarisch toe te juichen project “boer zoekt bank” en raadslid Devos vroeg naar de inzet van de overigens niet onnutige AED- toestellen.

Deze vragen blijven informatieve items die inderdaad ook in commissie vergaderingen de burger aandacht zouden kunnen verrijken en deelname van de burger motieveren.

Ons raadslid leerde uit vorige antwoorden uit andere zittingen dat vragen die meerdere actoren betreffen omdat ze complex zijn vaak meer kanttekeningen dan antwoorden opbrengen. De vraag over de werken rond de open beek stelde hij uiteindelijk niet. Het heeft inderdaad ook met de provincie te maken. Het dossier laat vermoeden, dat Poperinge ook volwaardige partner is. Groen kijkt uit naar wat er overblijft van de opmerkingen die ze hebben doorgegeven in de bevraging omtrent het burgemeester convenant. We vragen om de mogelijkheid te onderzoeken of er een waterzuiverende riet en moerasplas kan aangebracht worden. Verwijzend naar de historische sijnghel… Dit is educatief en illustratief naar de inwoners van Poperinge. We horen stadsgenoten commentariëren liever geen open riool. Daarmee zou men dit euvel vermijden.