Gemeenteraad april 2021

30 April 2021

Gemeenteraad april 2021

Een gemeenteraadszitting om grafieken over te maken

Hoeveel Poperingenaars de gemeenteraad hebben gevolgd was wellicht voorzover de getallen die op internet te zien waren effectief de juiste waren  niet om fier om te zijn. Een troost het audioverslag blijft raadpleegbaar..

Voor de eventuele nieuwsgierige in het eerste kwart werden 12 punten behandeld en daar waren ook alle stemrondes in afgehandeld..

Vanaf het 13 punt werd het wat drukker. Er was zelfs een vraag met een antwoord van bijna 30 minuten. Deze resem van bekende toespelingen: politieke spelletjes, de glazen bol en de slakken en het zout. Dan werd er door de voorzitter coaching ingegrepen  zodat de vergader in het uur en 22 minuten kon gesloten worden.

We waren gelukkig dat het woord solidariteit toch even werd gebruikt in verband met de vraag rond het verschil in de energieprijs. De vraag werd hier gelukkig niet met dezelfde wrevel beantwoord en het antwoord had wel een duidelijke dossierkennis als basis. Enkel is het ons vreemd dat de solidariteit die men van de grotere steden verwacht ook niet breder kan meespelen in het louter ecomische – dat wiskundig werd vernoemd – als het gaat om landelijke gebieden met inderdaad minder EANnummers als stedelijke gebieden. Ook hier zou een ander economisch model de solidariteit kunnen dienen. We zijn nog ver van de donut economie …