Gemeenteraad april 2019

01 Mei 2019

Gemeenteraad april 2019

Het beloofde een korte gemeente- en OCMWraad te worden en dat ik ook gebleken. Om 21 u werd de vergadering al gesloten. Er stonden vooral jaarrekeningen van de Kerkfabrieken op de agenda en traditioneel worden geen of weinig opmerkingen hierover gegeven. Maar onmiddellijk na de start van de gemeenteraad ontstond enige commotie. Groen had bij monde van Alex voor de vergadering gevraagd en het akkoord gekregen van de voorzitter (Isabelle Lebbe) om bij aanvang te interpelleren over het verslag van de vorige zitting in maart. Van de toegevoegde agendapunten van de oppositie (Groen en Open VLD) vermelden de notulen enkel een summiere vraagstelling en verder wordt doorverwezen naar de audio-opname op de site van Poperinge. De voorzitter gaf hem inderdaad het woord, maar liet onmiddellijk daarna weten dat dit een mondelinge vraag had moeten zijn en dat er geen antwoord zou worden gegeven. Nochtans staat in het huishoudelijk reglement (art 29 §3): Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en zittingsverslag van de vorige vergadering. Dat het antwoord dat er NIETS zal worden veranderd aan deze manier van werken er toch kwam na de mondelinge vraag van Open VLD hierover, doet niets af van het feit dat Groen steeds met een herhaaldelijk reeds met een kluitje in het riet werd gestuurd door een hakbijl interpretatie van het huishoudelijk reglement, die ons sterk doet denken aan de Belgische wetgeving, die ook achterpoortjes bevat waar advocaten gretig gebruik van kunnen maken. De vraag blijft of de Poperingse burger niet beter gediend zou zijn met een constructieve houding die meer uitnodigt tot verbinden. Over tot de agenda: De Afsprakennota met het Centraal Kerkbestuur werd unaniem goedgekeurd. Groen kon er zich in vinden omdat er meer concrete afspraken worden gemaakt met de Kerkfabrieken en kreeg de bevestiging dat de schepen erop zal toezien dat de afspraken, die oa. handelen over het fiscale aspect van de personeelsverloning en over het privaat patrimonium zullen nageleefd worden. De droge periode die wij meemaken gaf aanleiding tot een algemene vraagstelling van Groen over de maatregelen die zullen getroffen worden voor land- en tuinbouwers en voor de bevolking. Een gemeenteraadslid-landbouwer van de meerderheid stelde hierover een specifieke vraag. Het antwoord en de andere mondelinge vragen kunt u beluisteren via de audio-opname:  https://web-poperinge.streamovations.be/ sessions/reference/gemeenteraad Probeer maar eens en u krijgt het volgende te zien: Dear user, The stream you are trying to view is currently unavailable. Klik op Home – Reset . momenteel (30/04) enkel nog de audio-opname van vorige gemeenteraad. Van administratieve vereenvoudiging gesproken!!! Het eenvoudigste is altijd korte bundels (moet je niet lang lezen), uitvoerige commissie uitleg doseren (maandelijks maakt het allemaal veel te complex), dossiers beschikbaar ten stadhuize en niet online voor de burger (administratiever vermindering van de vragen)…..