Gemeenteraad 31 januari 2022

06 Februari 2022

Gemeenteraad 31 januari 2022

Nieuwjaar 2022 - old fashion zouden hier goede vroonemens komen.

We zijn de stormloop naar de goede voornemens ontleerd. Het pleegde in de spreekwoordelijk oude tijd gebruikelijk te zijn met goede wensen het jaar te beginnen. De appendix hierbij: de goede voornemens minstens uit te spreken hoorde toen bij het gebruik.

In de pers werd gevraagd naar rapportering. Hoe stelde het jouw gemeente - halftijds?

We hadden het gevoel dat misschien de tongen zouden loskomen. We dachten: misschien zijn we de gemeente waar we niet erg te klagen hebben. Bij de bewuste burgers onder ons weten we dat lokale persrapporten niet direct hefbomen zijn om ingrijpende koerswijzigingen – goede voornemens – te activeren.

Trouwens de erfenis van wat eens “De Poperingenaar” was. De historische verbinding met de “De Kring” en de uitgroei in de “Krant van Westvlaanderen” heeft het DNA van de plaatselijke pers bepaald. De moderne snit tooit de taart met de kers op taart. Een ingebakken speurtocht – tijdgebonden – naar een vleugje sensatie. Gelukkig geen tablet-look! Het is zowat de marktreflex van de grootwarenhuizen. Hier kunnen we dat nog verkopen. Zover kan het nog.

Ook de sociale media beroeren al te vaak enkel eendagsvliegen en polarisatie met windowdressing, stuurlui aan wal.

M. a. w. Het krantenrapport heeft duidelijk een wat beleefder samenvatting. We horen de echo van "het plaatje kennen we, alleen de disk jockey is veranderd". Volgens de KW zat er in de oppositie enkel één stuurman aan wal...

In de gemeenteraad waren deze maand geen verklaringen van goede voornemens. De boventoon was zoals we het medio legislatuur kunnen verwachten. De meerderheid blijft kritische opmerking verdenken. Neen, we nemen niet aan dat Open VLD erfgoed onderwaardeert, omdat ze vragen stelt die ingegeven zijn door informatiearmoede. We zien in de betrokkenheid van de gemeenteraadsleden die tussenkomen geen disfunctioneel gedrag. We zijn zoals al vaker geschreven verdedigers van de participatieve democratie. Iedereen weet dat het voor ons basisdemocratie mag zijn.

Waaarom we niet tussenkwamen in de problematiek van de concessie van de drank?

Om ellenlange discussies te vermijden en om in die tussentijdse regeling niet als stoorzender weer in de maalstroom van verdachte opposant naar de volgende afspraak verwezen te worden is er niet op ingespeeld. We kunnen echter verwijzen naar de voorzet. We roepen op opdat Poperinge zich de titel van fairtrade gemeente ernstig zou nemend. Het zou dan ook wellicht deonto-logisch eerlijker kunnen zijn in de afspraken met de drankleveranciers fair trade drank minimum als mogelijkheid te bedingen.