Gemeenteraad van 27 maart 2023

31 Maart 2023

Gemeenteraad van 27 maart 2023

"Het is wat het is..." over de stationsbuurt, brandweerkazerne, landelijke wegen, thermografie, sport, cultuur...

🏗 Rome is niet op één dag gebouwd: blijkbaar geldt deze regel ook voor de ontwikkeling van de toekomstige stations-site. Volgens de burgemeester allemaal te wijten aan de traagheid van de partners (NMBS, Infrabel en De Lijn). De aankoop van enkele huizen in de buurt loopt ook niet van een leien dakje. Wanneer de vraag komt of de stad Poperinge, zoals iedere burger in zo’n situatie, geen leegstandsbelasting moet betalen voor de al aangekochte maar niet bewoonde huizen richt onze burgervader zijn verbale pijlen geprikkeld op de vraagstelster van dienst.
💚 Gelukkig ondergaat gemeenteraadslid Hebben niet hetzelfde lot wanneer hij een vraag stelt over de wenselijkheid van een nieuwe betonnen vloer in de bestaande brandweerkazerne in de wetenschap dat er plannen bestaan om naar een andere locatie te verhuizen. Meer zelfs: raadslid Hebben krijgt zowaar een pluim: "een heel terechte overweging". Bravo Dirk, bank vooruit! Ook in dit dossier wast onze burgemeester de handen in onschuld omdat het dossier momenteel geblokkeerd is van overheidswege.
💚 Ons raadslid is blijkbaar in vorm want ook zijn vraag over aandacht voor de zwakke weggebruiker bij het vernieuwen van (een deel van) de Sint Pietersstraat krijgt een waardig antwoord, ook al heeft de betrokken schepen enige last met de juiste terminologie voor het omschrijven van een 50 cm verharde strook naast de weg.
🌡 Schepen Verbeke verzekert ons verder dat de burger voldoende momenten en mogelijkheden krijgt om zich te informeren of hun gevel voldoende geïsoleerd is (project gevelthermografie): een hartverwarmende gedachte.
💰 Het schepencollege klopt zich verder op de borst wat het nieuwe reglement voor subsidiëring van jeugd-, sport- en cultuurverenigingen betreft ondanks de opmerking van de oppositie dat er ter voorbereiding een nogal hobbelig en verwarrend traject werd afgelegd. Volgens schepen Vandromme is de gevolgde werkwijze echter een voorbeeld van participatie.
🤷‍♂️ De reacties op de rest van de agendapunten/vragen kunnen we samenvatten als: "wij doen ons best en zijn trots op ons werk, als het dan toch niet goed uitdraait... het is wat het is".