Geemeenteraad oktober 2018

27 Oktober 2018

Geemeenteraad oktober 2018

Op één na kortste gemeenteraad van de lopende legislatuur.

De titel was niet moeilijk te zoeken: Lopende zaken. Ook in Poperinge hield men het bij lopende zaken. Dat zal de reden zijn waarom het geen half uur duurde.De snelheid op sommige wegen is ook ons probleem. De quads die de zaterdag avond de per se de markt frequenteren daar moeten we tegenin gaan en de parkings die voor sommige mensen een stukje van hun ziel, de hemel betekenen zijn sowieso een vraag waard. Het antwoord van schepen Vanlerberghe was eerlijk... De zitting zelf was zonder veel commentaar duidelijk. Of die verkochte stukjes grond verloren stukjes grond zijn dat hangt misschien toch ook vast aan wat men ermee doet. Een stukje groen zou ook wel hebben gekund.
De wijziging van DVV (Dienstverlenende vereniging Westhoek) in zijn samenstelling en termijnen werd in lopende zaken vlot goedgekeurd. Door het inkrimpen van het aantal en door de terechte roep om inspraak van iedere gemeente is o.i. door te trekken naar de inspraak uit de oppositie.Het erfgoed surplus dat gerealiseerd wordt door een revalorisering het contract met het VIAA project biedt de mogelijkheid van lokale kranten verder ter beschikking te stellen is ook voor groen geen probleem.

De toegang naar de gasthuisparking vanuit de Casselstraat is een heropening van een oude erfdienstbaarheid. Vanuit onze optiek pleitten we voor een erfgoedvriendelijke naamgeving. Hier lag het engelbilkstraatje.

We lazen graag dat de burgemeester – proficiat – als belangrijke zorg het groen in de stad als voorname bekommernis zal meenemen.