Brief aan de burgemeester- Mobiliteit - Oostlaan - Krombeke 20 06 2010

23 Juni 2010

Geachte heer Burgemeester en Schepenen van de stad Poperinge, Betreft: veiligheid voor de zwakke weggebruiker ter hoogte van het voormalig Maria Ziekenhuis Oostlaan te Poperinge. Maar ook veilige oversteken over de ganse Poperingse ring.

Wij stellen vast dat het wegdek in de Oostlaan degelijk hersteld werd met een duidelijk wegmarkering zodat het verkeer vlot kan verlopen. Men haalt hier vlot snelheden van 90 km/u en meer.

Nu er beslist werd om een deel van de stedelijke academie tijdelijk onder te brengen in een deel van de gebouwen van het Maria Ziekenhuis, gaat onze bezorgdheid uit naar de zwakke weggebruiker .

Aangzien deze locatie buiten het centrum ligt, zullen veel leerlingen met de fiets komen.

Een doelstelling van de eindtermen in het lager onderwijs is zich met de fiets in het verkeer kunnen bewegen.

Dat moet geoefend worden en Groen! Poperinge wil dat dit op een veilige manier kan gebeuren

Wij pleiten om op deze locatie de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.

Het aanleggen van een zebrapad is voor ons een minimum. Het aanbrengen van de nodige verlichting en signalisatie zoals bij oversteken op het einde van fietspaden of kruispunten verhoogt het veiligheidsgevoel.

Een andere maatregel is zone 30 ter hoogte van scholen aan te brengen.

Bovendien worden de gebouwen van het Mariaziekenhuis in de zeer nabije toekomst nog voor andere doeleinden verhuurd. Iedereen kan er wel bij varen als de situatie voor de zwakke weggebruiker daar verbetert.

Tevens stellen wij vast dat ter hoogte van de Westouterstraat er eveneens geen veilige oversteek is voor fietsers. Waarom werd er bij het herstel van deze strook ring niet gedacht aan een veilige fietsoversteek?

Hetzelfde voor de oversteek t.h.v. de Helleketelweg, Werf en t.h.v. De Westvleternseweg, Veurnestraat.

Het fietsgebruik wordt tegenwoordig door allerlei acties gepromoot en ondersteund door het stadsbestuur. Denk maar aan "de aardig op weg week, ik Kyoto, met belgerinkel naar de winkel". De bedoeling van deze initiatieven is dat fietsen je levensmotto wordt voor korte verplaatsingen.

Wij hopen dat het stadsbestuur van Poperinge dringend een voorstel formuleert aan de hogere overheid om de veiligheid ter hoogte van het Maria Ziekenhuis te verbeteren, zodat het nieuwe academiejaar alleszins veilig kan starten en initiatieven neemt om over de lengte van de ganse ring veilige fietsoversteken aan te leggen

Mvg

Namens Groen! Poperinge

Marleen Rubben